Hebraisk udgave af Bibelen.
Den hebraiske udgave af Det Gamle Testamente prioriterer teksterne på en anden måde end oldtidens græske oversættelse. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvorfor er Det Gamle Testamente ikke opbygget kronologisk?

Hvad er forklaringen på Det Gamle Testamentes opbygning? Sådan spørger Henriette, og Bodil Ejrnæs kommer med et svar.

Til Bibelselskabet

Jeg kommer pludselig i tvivl om, hvorfor Det Gamle Testamentes indhold ikke kommer i kronologisk rækkefølge. Altså loven først, så profeterne og til sidst de tekster, der hører ind under skrifterne. Hvad er forklaringen på dette?

Jeg håber, I kan hjælpe mig.

Mvh
Henriette

*******************************

Kære Henriette

Den rækkefølge af de gammeltestamentlige skrifter, du nævner, er den, der findes i den hebraiske bibel. Det er en prioriteret rækkefølge; inden for jødedommen regnes Loven (de fem Mosebøger) nemlig for de vigtigste af de gammeltestamentlige skrifter. Som næst vigtigst følger profeterne (hertil regnes Josvabogen, Dommerbogen, Samuelsbøgerne og Kongebøgerne samt Esajas’ Bog, Jeremias’ Bog, Ezekiels Bog og de tolv små profetbøger), og sidst står skrifterne (resten).

I oldtidens græske oversættelse af Det Gamle Testamente er rækkefølgen derimod anderledes. Her inddeles Det Gamle Testamente i de historiske bøger (fra 1 Mosebog til Esters Bog), de poetiske bøger (Jobs Bog, Salmernes Bog, Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog og Højsangen) og de profetiske bøger (Esajas’ Bog, Jeremias’ Bog med Klagesangene, Ezekiels Bog, Daniels Bog og de tolv små profetbøger). Denne rækkefølge er videreført i den kristne bibeltradition og er altså også den, som findes i den autoriserede danske oversættelse. I modsætning til den hebraiske bibel, hvor rækkefølgen var bestemt af en prioritering af skrifterne, afspejler rækkefølgen i den autoriserede oversættelse et særligt tidsperspektiv: De historiske skrifter beretter om fortiden, i de poetiske skrifter er tidsperspektivet nutid eller al-tid, og de profetiske skrifter peger ud mod fremtiden.

De bedste hilsner
Bodil Ejrnæs

Bodil Ejrnæs er forhenværende lektor og ph.d. i teologi og er desuden en af kræfterne bag den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Det Gamle Testamente

Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.

Læs meget mere om Det Gamle Testamente her.