Tillid er noget, vi er født med.
Ifølge K.E. Løgstrup fødes barnet som et tillidsfuldt væsen og lærer først senere mistilliden at kende, fortæller ph.d. og forfatter Lars Sandbeck. Foto: Pixabay

Brevkassen: Hvorfor har vi tillid til hinanden?

Kirsten søger en religiøs forklaring på tillid. Lars Sandbeck hjælper med et svar.

Til Brevkassen,

Jeg søger en religiøs/kristen forklaring på tillid mellem mennesker. Kan I hjælpe mig?

Venlig hilsen

Kirsten

******************************

Kære Kirsten

Tak for dit spørgsmål. En af de tænkere, der mest ihærdigt har forsøgt at tilvejebringe en religiøs/kristen forklaring på tilliden mellem mennesker, er den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup (1905-1981). Så ham vil jeg holde mig til i det følgende.

Løgstrup har rundt omkring i sit forfatterskab skrevet meget om tillid – både tilliden mellem mennesker, men også den tillid, det enkelte menneske har til tilværelsen. Løgstrups anliggende er at vise, at tilliden er et fænomen, der lægger op til en religiøs forklaring. Når Løgstrup bruger ordet ”religiøs”, mener han som regel noget, der har med skabelse at gøre; altså den tanke, at tilværelsen er skabt af Gud.

I sine analyser af tilliden peger Løgstrup på, hvordan tilliden umiddelbart er til stede i ethvert menneskes liv. Således fødes f.eks. barnet som et tillidsfuldt væsen og kommer først under sin opvækst til at lære mistilliden at kende.

Løgstrups pointe er, at uden tillid ville livet slet ikke være muligt at leve. Hvis ikke vi var udstyret med tillid til andre mennesker og til tilværelsen, ville vi leve i en totalt paranoid tilstand, hvor vi evigt skulle bekymre os om alt omkring os og aldrig turde stole på hinanden. På den måde ville livet blive uudholdeligt og ulideligt. Men på trods af alt det onde og destruktive i tilværelsen, som vi med rette bekymrer os om, bryder tilliden igennem og sætter os dermed i stand til at handle og engagere os i livet.

Tilliden kommer af sig selv, spontant. Den skal man ikke lære eller anstrenge sig for. Mistilliden skal derimod læres og opstår først, når vi har erfaret svigt, dvs. tillidsbrud. Løgstrup kalder derfor tilliden for en ”suveræn livsytring”. Løgstrup bruger dette udtryk, fordi det er hans opfattelse, at det er livet selv, der ytrer sig (dvs. viser sig eller bryder igennem) i tilliden.

Tillid er med andre ord ikke et produkt af tilfældige samfundsforhold eller et resultat af det enkelte menneskes psykologiske konstitution, men er et fænomen, der så at sige er indbygget i selve tilværelsen. Ja, tillid kommer egentlig slet ikke fra mennesket, men fra universet – hævder Løgstrup. Dermed mener han, at tilliden er udtryk for et vilkår ved tilværelsen, vi ikke selv har skabt.

Her kunne Løgstrup for så vidt være blevet stående i sin analyse af tilliden. Men han går skridtet videre og siger med en karakteristisk formulering, at disse forhold ved tilliden ”lægger en religiøs tydning nær”. Tilliden, som jo sætter os i stand til at leve og på den måde bidrager til livets opretholdelse, beder så at sige om at blive forstået religiøst. Tilliden viser, at der i tilværelsen er indbygget noget godt, som forhindrer livet i at gå under på grund af mistillid, svigt, lidelse og andre destruktive kræfter.

Ifølge Løgstrup er det nærliggende at antage, at der er en magt bag det gode, som er os venlig stemt. En magt, som har udstyret/skabt tilværelsen med fænomener som netop tillid med henblik på at beskytte og bevare livet. Denne skabende og opretholdende magt, som ”holder tilintetgørelsen fra livet” (igen Løgstrups formulering), kalder man traditionelt for ”Gud”. Ifølge Løgstrup tyder tillidens tilstedeværelse således på, at der findes en skabende Gud, som drager omsorg for livet.

Teologen Ole Jensen har skrevet en rigtig fin og læsevenlig bog om Løgstrups liv og forfatterskab, herunder hans analyser af tilliden, der hedder Historien om K.E. Løgstrup (Forlaget Anis 2007). Det er et godt sted at starte, inden man eventuelt giver sig i kast med Løgstrups egne ofte ret komplicerede værker.

Med venlig hilsen

Lars Sandbeck

Lars Sandbeck er ph.d., forfatter og anmelder. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

K.E. Løgstrup

Knud Ejler Løgstrup (1905-1981) var en dansk filosof og teolog.

I 1936-1943 var han præst ved Sandager-Holevad Pastorat og i 1943 blev han professor ved Aarhus Universitet i etik og religionsfilosofi.

Han udgav flere bøger om religiøse og filosofiske emner bl.a. hovedværket Den etiske fordring (1956), Opgør med Kierkegaard (1968) og Solidaritet og kærlighed (1972). Hans efterladte skrifter er samlet i Løgstrup Arkivet.

Løgstrup anses som en af de fire store Aarhus-teologer, der også talte P.G. Lindhardt, Regin Prenter og Johannes Sløk.