Den Nye Aftale rødt omslag venstretilt

Brevkassen: Hvorfor hedder det Den Nye Aftale?

Hej

Kan I fortælle mig, hvorfor den nye oversættelse af Det Nye Testamente hedder Den Nye Aftale?

Med venlig hilsen

Erik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Erik

Ordet testamente kommer fra det latinske testamentum, som igen er en oversættelse af det græske ord diatheke, der betyder pagt. På nudansk er et testamente noget, folk skriver, før de dør, hvor der står, hvem der skal arve deres ting og penge. Sådan et testamente er Det Nye Testamente jo ikke. Så kunne man have valgt betegnelsen Den nye Pagt, men ordet pagt bruges på almindeligt dansk kun i officielle politiske eller juridiske sammenhænge. Det nudanske ord for pagt er aftale. Valget er derfor faldet på ordet aftale, fordi det med enkle ord beskriver, hvad teksterne i Det Nye Testamente handler om: at Gud laver en ny aftale med mennesker, hvor det ikke kommer an på, om man overholder loven, men hvor troen er det centrale. Gennem det Jesus gør, hans død og opstandelse, kommer der med andre ord et nyt forhold mellem Gud og mennesker, med nye vilkår og rammer, sat og givet af Gud.

Spørgsmålet er imidlertid også vigtigt, fordi det rækker ind i kernen af kristen troslære. Hvem er det, der handler i forholdet mellem Gud og mennesker? Er det Gud eller mennesker - eller begge? I bibelsk sammenhæng er begrebet pagt både forbundet med, at Gud handler alene som i Abrahamfortællingen, og med at begge parter, både Gud og hans folk, handler, altså noget gensidigt. For eksempel i forbindelse med De Ti Bud, som Gud giver folket, men som han på sin side forudsætter, at de overholder. Det samme gælder for ordet aftale. Undertiden ligger der det i Guds aftale med mennesker, at den følges op af noget, mennesker skal gøre. Men i alle tilfælde er det en forudsætning, at der ikke bliver nogen aftale, hvis ikke Gud vil det, giver den og vedligeholder den. Aftalen er hans og dermed de rammer og vilkår, han giver mennesker at leve under.

Gertrud Yde Iversen

Gertrud Yde Iversen er cand.theol., ph.d., museumsinspektør og oversætter på Den Nye Aftale

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel.

Hvad er Den Nye Aftale?

Den Nye Aftale er Bibelselskabets oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk. Den udkom første gang i 2007. I 2011 kom den i en revideret udgave, der samme år også kom som app til iPad og iPhone. I forsommeren 2012 skrev Bibelselskabet historie ved at udsende Den Nye Aftale i otte forskellige grafiske udtryk på én gang.

Køb Den Nye Aftale her