Gud skaber Adam.
Gud skabte mennesket, fordi han havde lyst, og fordi han syntes, at mennesket passede godt ind i den verden, han var i gang med at skabe. Her er det den berømte kunstner Michelangelos "Creation of Adam". Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvorfor lever vi?

Linea og Asta i 4. klasse vil gerne vide, hvorfor vi lever. Anne Katrine Gudme hjælper med et svar.

Til Bibelselskabet

Hvorfor lever vi?

Er det noget, I kan svare på på et par linjer eller 20 i børnehøjde?

Venlig hilsen

Linea og Asta fra 4. klasse på Ærø Friskole

*****************************

Kære Linea og Asta

Tak for jeres gode spørgsmål!

Jeg underviser på universitetet i den del af Bibelen, der hedder Det Gamle Testamente, og jeg kan fortælle jer, hvad Det Gamle Testamentes svar på spørgsmålet er. Det er ikke det samme svar, som den moderne videnskab ville give, for deres svar ville nok handle om celler og ilt og den slags. Men det er et svar, der bygger på religiøse tekster, der er skrevet for over 2000 år siden, dengang videnskaben ikke var nået så langt, som den er i dag, og som stadig er en del af vores kultur, fordi de er med i Bibelen og derfor danner grundlag for kristendommen.

Ifølge Det Gamle Testamente lever mennesker, fordi Gud – eller Jahve, som han hedder i Det Gamle Testamente – har skabt os. Der står ikke, hvorfor han gjorde det, men man får et indtryk af, at det var fordi han syntes, at mennesket hørte til i den verden, Jahve var ved at skabe. Det kan man læse om i 1 Mosebog 2-3. Jahve skaber verden, himmelen, havet, planterne og alle dyrene, og så skaber han også mennesket til at leve i verden (1 Mos 1,26-31). Jahve former menneskets krop af ler, og så puster han livsånde ind i menneskets næsebor, så mennesket lever og kan trække vejret (1 Mosebog 2,7).

I 1 Mosebog står der også, at Jahve skabte mennesket i sit billede (1 Mos 1,26-27). Det er ikke helt nemt at vide, hvad det betyder at være skabt i Guds billede. Er det, fordi vi ligner Jahve? Med ansigt og arme og ben? Eller er det, fordi vi kan tænke og har en bevidsthed? I Salme 8, som også handler om skabelse og Jahves forhold til verden, står der, at Jahve kun har gjort mennesket en lille smule ringere end ham selv, og at han har sat det til at herske over verden. Det kan også være, at det er det, det betyder at være skabt i Guds billede. At mennesket skal bestemme over og tage sig af verden, ligesom Gud bestemmer over og tager sig af menneskene.

Så ifølge Det Gamle Testamente er svaret på jeres spørgsmål, at mennesker er i live, fordi Gud (Jahve) har skabt mennesket og fået dem til at trække vejret. Gud skabte mennesket, fordi han havde lyst, og fordi han syntes, at mennesket passede godt ind i den verden, han var i gang med at skabe. Måske var det ligefrem Guds hensigt, at menneskene skulle tage sig godt af verden og passe på den. 

Med de bedste hilsener

Anne Katrine Gudme

Anne Katrine de Hemmer Gudme er professor MSO i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet. Se hendes andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Gud skaber mennesket

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden, men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Første Mosebog, kapitel 2, vers 4-7.

Læs hele kapitlet her.