Salmebøgerne i kirken
Er det nødvendigt at bede bordbøn eller synge bordvers, hvis man tror på Gud? Sådan spørger en konfirmand i Bibelselskabets brevkasse. Foto: Pixabay

Brevkassen: Kan man tro på Gud, selvom man ikke synger bordvers?

Følger der forpligtelser med troen? Det spørger en konfirmand om i Bibelselskabets brevkasse. Sognepræst Jesper Stange giver et bud og forklarer, at medmenneskelighed er vigtigere end gerninger.

Hej 

Mit navn er Kasper. Jeg vil gerne bede om hjælp, da jeg snart skal konfirmeres. Jeg kan ikke finde et skriftsted, der skriver, man kan tro på Gud uden at skulle synge til bords og sådan noget.

Hilsen
Kasper

*******************************

Kære Kasper

Du har fat i noget vigtigt med din uvilje imod regler og tvang i religiøse spørgsmål.

Jesus blev engang bebrejdet, at han havde ladet sine disciple plukke aks på en sabbat. Det var ikke tilladt. Og disciplene havde altså brudt helligdagsloven. Men Jesus svarede sine anklagere: ”Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld” (Markusevangeliet 2,27)

Den gyldne regel

Det er blot et af evangeliets udtryk for det helt centrale i Jesus’ forkyndelse, at ingen regler og ingen love, heller ikke religiøse, er vigtigere end almindelig menneskelighed. Vi skal altid behandle hinanden som mål og aldrig som middel, heller ikke i selv nok så ophøjede og hellige ærinder. Derfor kan Jesus også samle hele sit ærinde, når det gælder skik og brug i den berømte ’gyldne regel’, at ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.” (Matthæusevangeliet 7,12)

Respekt for medmennesket

Apostlen Paulus, som har skrevet nogle af de breve, som står i Det Nye Testamente i Bibelen, overvejer, hvordan man skal forstå denne kristne frihed i forhold til religiøse regler, og han konkluderer helt i forlængelse af Jesus’ forkyndelse, at ”Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.” (1. Korintherbrev 10,23)

Medmennesket skal nemlig behandles respektfuld. Til dem, der selv står stærkt, siger Paulus: ”Søg ikke det, der er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.” (1. Korintherbrev 10,24)

Med venlig hilsen
Jesper Stange

Jesper Stange er cand.theol., underviser på pastoralseminariet og sognepræst i Københavns Domkirke. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Seks om tro fra Bibelen

Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Romerbrevet 5,1.

Vær ingen andet noget skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Romerbrevet 13,8.

Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Første Johannesbrev 2,10.

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Første Johannesbrev 4,7.

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud og Gud bliver i ham. Første Johannesbrev 4,16.

Og dette er kærligheden, at vi lever efter hans bud; og dette er budet, som I har hørt fra begyndelsen, at I skal leve i kærligheden. Andet Johannesbrev 6.