Opfordres der til at ofre den førstefødte datter?
Opfordrer Bibelen virkelig til at ofre sin førstefødte, hvis det er en pige? Foto: Pixabay

Brevkassen: Opfordrer Det Gamle Testamente til at ofre den førstefødte datter?

B. er i tvivl om, hvorvidt Anden Mosebog opfordrer til ofring af den førstefødte datter. Søren Holst har et beroligende svar på det spørgsmål.

Til Bibelselskabet

I Anden Mosebog kapitel 13 vers 2 står der:

"Alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne, skal tilhøre mig; det gælder både mennesker og kvæg."

I vers 13 står der:

"Det første æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det".

Og i vers 14:

"Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe."

Betyder det, at en førstefødt datter skal ofres (dræbes), da det kun er den førstefødte blandt sønner, som skal frikøbes?

Venlig hilsen

B.

****************************

Kære B.

Godt tænkt! Heldigvis er meningen mindre uhyggelig, selv om den stadig indebærer forskelsbehandling af kønnene: Når man ofrede det førstefødte dyr, var det altid et handyr - du kan se det i vers 12 og 15 i det samme kapitel. Hundyrene og døtrene tæller altså slet ikke med som "førstefødt".

Det minder lidt om den måde, vi i Danmark fik ny konge på ind til ændringen af tronfølgeloven: Den førstefødte arvede tronen, under forudsætning af, at det var en mand. Ellers var det lige meget, at vedkommende var født først.

I en tilsvarende bestemmelse i Fjerde Mosebog kapitel 18 vers 15 kunne det se ud, som om kønnene er ligestillede, og at pigebørn derfor kan tælle som førstefødte og altså skal frikøbes. Men tillægsordet "førstefødt," som på hebraisk er i hankøn, antyder måske alligevel, at man i praksis var enige om, at det skulle forstås på samme måde som i Anden Mosebog kapitel 12.

Venlig hilsen

Søren Holst

Søren Holst er ph.d. og lektor i teologi på Københavns Universitet og en af oversætterne bag "Begyndelsen og Tænkeren" - Bibelselskabets nudanske oversættelse af Første Mosebog og Samuels Bog. Læs mere om Søren Holst, og se hans brevkassesvar her.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Fra Anden Mosebog kapitel 13

Vers 2:

"Alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne, skal tilhøre mig; det gælder både mennesker og kvæg."

Vers 13:

"Det første æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det".

Vers 14:

"Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe."

Læs hele kapitlet.