Human Evolution
Stephanie vil gerne vide, om Bibelen siger noget om, hvorvidt mennesker stammer fra aberne. Foto: Pixabay

11.01.2016

Brevkassen: Stammer mennesker fra dyr?

Siger Bibelen noget om, hvorvidt vi mennesker stammer fra aberne? Sådan spørger Stephanie, og Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup kommer med hver deres svar.

Til Bibelselskabet

Jeg er ungdomsleder af en menighed i Slagelse. Mange gange stiller de nogle spørgsmål, som er svære at svare på. Et af spørgsmålene, som jeg vil spørge Bibelselskabet om, er, om vi mennesker stammer fra dyr (aber)? Er der et sted i Biblen, som fortæller om det?

Venlig hilsen

Stephanie

*********************************

Hans-Ole Bækgaard, præst og formand for Indre Mission, svarer:

Kære Stephanie

Tak for dit spørgsmål. For så vidt kan det være enkelt at give dine spørgere et svar. Går du til de bibelske tekster, vil du ikke kunne finde en tekst eller et bibelvers, som udtrykker, at vi mennesker stammer fra dyrene – eller skulle være en udvikling fra abearten. Fra første blad i Bibelen bliver vi fortalt, hvordan mennesket er skabt af Gud.

Gud har skabt menneskene

I Første Mosebog (skabelsesberetningen) står der:

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« (Første Mosebog kapitel 1, vers 26-28).

"Den bibelske tanke er, at mennesket er skabt i Guds billede. Heri ligger der en forskel til dyrene, som nok er skabt af Gud efter deres art, men ikke i gud-lighed som mennesket."Den bibelske tanke er, at mennesket er skabt i Guds billede. Heri ligger der en forskel til dyrene, som nok er skabt af Gud efter deres art, men ikke i gud-lighed som mennesket. Mennesket bliver sat som kronen på skaberværket (se Salme 8) til at herske over det skabte – det vil sige have ansvar, forvalte og så videre.

Det har betydning for menneskesynet og etiske spørgsmål om mennesket, at vi er skabte af Gud (se Salme 139) og ikke blot er del af en udvikling/evolution.

Derfor er sproget i Bibelen også om mennesket, at det er skabt, at Gud er Herren over menneskene, og at Gud ønsker at have fællesskab med sine skabninger (= menneskene) efter syndefaldet.

Og derfor blev Gud selv menneske i Jesus Kristus for at frelse verden ved at dø for menneske­slægten.

Derfor vil Gud skabe på ny efter Jesu genkomst og oprejse mennesker fra dødens greb til enten evig dom eller evig frelse.

Forståelse af skabelsesberetningen

Et andet spørgsmål kan så handle om, hvordan bibelske tekster skal tolkes, for eksempel skabelsesberetningen. Skal den forstås ligefrem, at Gud skabte verden ved sit ord? Eller skal den tolkes som en myte, der har til hensigt at give en religiøs-poetisk forklaring af verdens tilblivelse? Eller skal den opfattes som en beskrivelse af verdens skabelse, der har Gud som årsag, men som kan forenes med evolutionsteorien og naturvidenskabelige forklaringer? Og der findes andre fortolkningsmodeller.

De to sidste, jeg omtaler, kan sagtens rumme den forestilling, at Bibelen beretter om skabelsen og sin måde, som ikke udelukker, at vi nedstammer fra aberne. Altså inkluderer evolution som selve skabelsen.

For min egen del finder jeg det modstridende med den bibelske tekst og hele det bibelske budskab. For det får en række konsekvenser for menneskesynet og etikken omkring menneskelivet.

Jeg tror på, at Gud har skabt verden ved sit ord, sådan som Første Mosebog beskriver det. At der så er udvikling i skaberværket, og at skaberværket kan være skabt med alder og mange andre forhold, det er jeg bestemt ikke afvisende over for. Men det er nogle helt andre spørgsmål og perspektiver i forhold til skabelsen, end det du spørger om.

Jeg håber, at dette kan være en hjælp for dig til at give svar til dine spørgere.

Med venlig hilsen

Hans-Ole Bækgaard

Læs mere om Hans-Ole Bækgaard, og se hans brevkassesvar her.

*********************************************************

Marie Vejrup, ph.d. i teologi og leder for Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet, svarer:

Kære Stephanie

Forholdet mellem kristne tanker om Guds skabelse af verden og moderne naturvidenskabelige forklaringer om, hvordan verden er, er et helt centralt emne.

Der er mange forskellige bud på, hvordan man skal se på forholdet mellem religiøse bud på verdens tilblivelse og videnskabelige forklaringer. Nogle holder hårdt på en total modsætning mellem de to og vil argumentere for, at kun én af dem kan være rigtig, det kan vi se eksempler på blandt meget konservative kristne grupper i dag. Og der findes også stærkt ateistiske videnskabsfolk som Richard Dawkins, der argumenterer for, at religion ikke bør være en del af det moderne menneskes liv.

"Naturvidenskaben bidrager med vigtige og relevante forklaringer på, hvordan verden og alt liv på jorden har udviklet sig, mens religion mere handler om meningen med livet, og hvordan man som menneske søger svar på de store spørgsmål om tilværelsen."

Mens andre, og nok det store flertal i en dansk sammenhæng, vil sige, at man slet ikke kan sætte det op på denne måde. I stedet er kristendommens fortælling om Guds skabelse en helt anden måde at gå til en forståelse af livet på end naturvidenskabens, og her vil man lægge vægt på, at der er brug for begge måder. Naturvidenskaben bidrager med vigtige og relevante forklaringer på, hvordan verden og alt liv på jorden har udviklet sig, mens religion mere handler om meningen med livet, og hvordan man som menneske søger svar på de store spørgsmål om tilværelsen.

Hvis vi ser på de bibelske fortællinger om skabelsen af verden og af mennesket, så er det jo i sig selv et stort emne!

Men grundlæggende kan man sige, at de bibelske tekster handler om verdens og menneskets ophav i Gud og Guds skabelse. Teksterne, forskellige som de er og skrevet i forskellige sammenhænge, handler om begyndelsen på alle ting og om rammerne for menneskelivet, som det er skabt af Gud. Disse tekster kan således ikke uden videre bruges til at diskutere bestemte moderne teorier om menneskets udvikling.

Men på den anden side er det netop, hvad man har gjort, især siden Charles Darwins teorier om menneskets udvikling som en del af et større biologisk system. Og her kan man sige at vi jo ikke kun stammer fra et fælles forvæsen, som vi deler med aberne, men i bund og grund stammer fra et fælles ophav til alt levende på jorden, som så har udviklet sig i de utallige retninger af liv, som vi kender i dag. Og en hel masse livsformer som for længst er uddøde!

Her kommer så spørgsmålet, som for så vidt er op til den enkelte at overveje, nemlig om man mener, at Bibelens tekster taler om det samme og på samme måde, som naturvidenskaben, og at de to skal forenes – eller den ene bekæmpe den anden! Eller om man mener, at Bibelens tekster er en helt anden form for tekster, et andet sprog, både i forhold til, hvad disse tekster oprindeligt var skrevet om, og hvordan man har brugt dem igennem historien som en del af levende religiøse udviklinger inden for jødedom, kristendom og islam.

Der findes rigtigt mange gode ressourcer om dette emne. Konkret om Darwinisme og kristendom kan anbefales Som at begå et mord af Hanne Strager, og der blev også skrevet en del om emnet især i 2009, som var Darwin-år i Danmark. Se for eksempel evolution.dk, hvor der er meget godt materiale at hente.

Venlig hilsen

Marie Vejrup

Læs mere om Marie Vejrup, og se hendes brevkassesvar her.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Skabelsen

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«

Første Mosebog kapitel 1, vers 26-28.