Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 36

Besal'el og Oholiab og alle de kyndige mænd, som Herren har givet visdom og klogskab, så de har indsigt i at udføre alt arbejdet på helligdommen, skal gøre, ganske som Herren har befalet.«

Moses tilkaldte Besal'el og Oholiab og alle de kyndige mænd, i hvis hjerte Herren havde lagt kundskab, alle som følte sig tilskyndet til at gå i gang med at udføre arbejdet. Fra Moses fik de hele afgiften, som israelitterne havde bragt, for at arbejdet på helligdommen kunne udføres. Men da israelitterne morgen efter morgen bragte endnu flere frivillige gaver til ham, kom alle de kyndige mænd, som udførte alt arbejdet på helligdommen, hver især fra det arbejde, de var i gang med, og sagde til Moses: »Folket bringer mere end nødvendigt til, at det arbejde, Herren har befalet, kan udføres.« Moses befalede så at lade gå bud ud i lejren om, at hverken mænd eller kvinder længere skulle anstrenge sig med afgiften til helligdommen, og folket holdt op med at bringe noget. Det, der var givet, var nok, ja, mere end nok til alt det arbejde, der skulle udføres.

Indretningen af helligdommen

Alle de kyndige blandt dem, der udførte arbejdet, lavede boligen af ti teltduge; dem fremstillede Besal'el af tvundet, fint linned og purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof med kunstfærdigt indvævede keruber. Hver teltdug var 28 alen lang og 4 alen bred; alle teltdugene havde samme mål. Han syede de fem teltduge sammen til ét stykke, og de fem andre syede han sammen til ét stykke. Han lavede løkker af purpurblåt garn i kanten af den ene teltdug for enden af de sammensyede teltduge, og ligesådan gjorde han i kanten af den sidste teltdug i det andet sammensyede stykke. Halvtreds løkker lavede han på den ene teltdug, og halvtreds løkker lavede han for enden af teltdugen i det andet sammensyede stykke; løkkerne sad over for hinanden. Så lavede han halvtreds guldhager, og med hagerne føjede han teltdugene sammen, så boligen blev en helhed.

Han lavede teltduge af gedeuld til et telt over boligen; han lavede det af elleve teltduge. Hver teltdug var 30 alen lang og 4 alen bred; de elleve teltduge havde samme mål. Han syede de fem teltduge sammen for sig og de seks teltduge for sig. Han lavede halvtreds løkker i kanten af den sidste teltdug i det sammensyede stykke, og halvtreds løkker lavede han i kanten af teltdugen i det andet sammensyede stykke. Så lavede han halvtreds bronzehager for at føje teltet sammen til en helhed. Han lavede et dække over teltet af rødindfarvede vædderskind, og et dække ovenover igen af delfinskind.

Han lavede plankerne til boligen, lodrette planker af akacietræ; hver planke var 10 alen lang og halvanden alen bred. Der var to tappe på hver planke, og de var forbundet med hinanden; sådan lavede han alle planker til boligen. Han lavede plankerne til boligen, tyve planker til sydsiden, mod syd, og han lavede fyrre fodstykker af sølv under de tyve planker, to fodstykker under hver planke til dens to tappe. Til boligens anden side, nordsiden, lavede han tyve planker og deres fyrre fodstykker af sølv, to fodstykker under hver planke. Til boligens bagvæg, mod vest, lavede han seks planker. Til boligens hjørner i bagvæggen lavede han to planker, og de var »tvillinger« i samme ring forneden og ligeledes foroven; sådan gjorde han med dem begge til de to hjørner. Der var otte planker med deres fodstykker af sølv, seksten fodstykker, to fodstykker under hver planke.

Han lavede tværlægter af akacietræ, fem til plankerne i den ene af boligens sider og fem til plankerne i den anden af boligens sider og fem tværlægter til plankerne i boligens bagvæg, mod vest. Han lavede den midterste tværlægte, så den gik midt på plankerne fra den ene ende af væggen til den anden. Han beklædte plankerne med guld, og ringene til dem lavede han af guld til holdere for tværlægterne, og han beklædte tværlægterne med guld.

Han lavede forhænget af purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof og tvundet, fint linned med kunstfærdigt indvævede keruber. Han lavede fire stolper af akacietræ til det og beklædte dem med guld; de havde kroge af guld, og han støbte fire fodstykker af sølv til dem. For indgangen til teltet lavede han et forhæng af purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof og tvundet, fint linned i broget vævning, og han lavede fem stolper med kroge til det, og han beklædte stolpehovederne og tværstængerne med guld, mens de fem fodstykker til dem var af bronze.

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Krydshenvisning:

2 Mos 26

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2