Ulrik Nissen. Foto: Lars Kruse.
"De ti bud er båret af tanken om, at vi aldrig forholder os til andre mennesker uden også at forholde os til Gud. Det er en grundtanke, som jeg kunne ønske og håbe, vi mindede hinanden om noget oftere", siger Ulrik Nissen. Foto: Lars Kruse.

16.11.2022 Af Thomas Godsk Larsen

”De ti bud er et kærlighedsbrev fra Gud”

Forfatter og teolog Ulrik Nissen opfordrer til ny refleksion over De ti bud: ”Der kan ikke gives et færdigt svar på, hvad buddene betyder for os i dag,” siger han.

”Jeg har været optaget af De ti bud, så længe jeg kan huske. De er på en måde børnelærdom for mig og har altid fulgt mig,” fortæller Ulrik Nissen, der netop har udgivet bogen ”De ti bud” i Bibelselskabets Håndbiblioteksserie. På spørgsmålet om, hvilket bud han er mest optaget af i dag, svarer han:

”Det første bud om ikke at have andre guder end Gud er på mange måder det vigtigste. Derudover er jeg særligt optaget af buddet om at holde hviledagen hellig. For mig handler det om meget mere end søndagsfri og lukkelov. Det er en påmindelse om et særligt livssyn. Det minder os om, at vi er sat ind i en større sammenhæng, at vi skal huske også at give slip på ræset en gang imellem og tage imod livet, som det er skænket os, og søge ind i trosfællesskabet, for eksempel ved at gå i kirke om søndagen.”

Taler væksttænkningen imod

Buddet hænger også sammen med klima, natur og kærligheden til skaberen og skabelsen, mener han:

”I Salmernes Bog kapitel 127 hedder det: ’Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.’ Bag det hele står Vorherre. Vi kan have tillid til, at der er en instans der er større og vigtigere end os selv, og dermed også tage det ansvar på os, vi har for verden omkring os.”

For Ulrik Nissen kan det tredje bud om at holde hviledagen hellig også blive en kritisk stemme ind i den tid, vi lever i:

”Det taler den accelererende væksttænkning imod, hvor vi hele tiden skal løbe hurtigere, hvor økonomien hele tiden skal vokse, og hvor der er et konstant fokus på, hvad vi selv skal præstere. I forholdet til Gud er vi elsket, som vi er. Vi kan sige, som det hedder i Johannes’ Første Brev, at vi elsker, fordi han elskede os først.”

Et kærlighedsbrev fra Gud

Derfor lægger Ulrik Nissen vægt på, at De ti bud ikke må blive en ny fordring om at præstere noget bestemt. Er De ti bud så ligegyldige – og hvad har de overhovedet at sige os i dag?

”I bogen skriver jeg, at De ti bud er et kærlighedsbrev fra Gud til os. Med det mener jeg, at de spiller en rolle i Guds frelseshandling. Gud møder Israels folk med kærlighed og giver dem De ti bud. De er udtryk for Guds kærlige vilje, som også viser sig ved udfrielsen af Egypten. Min pointe er, at vi ikke skal forstå buddene som Guds strenge påbud, men at de før alt andet spejler det livsfællesskab, vi kan have med Gud.”

Det liv, vi lever med hinanden

Mens de tre første bud har fokus på relationen til Gud, er de resterende syv bud optaget af relationen til medmennesket:

”I virkeligheden har alle buddene at gøre med det liv, vi lever med hinanden, de søger på forskellig vis at værne om det sociale. Livet med Gud og med hinanden hænger sammen, ligesom det gjorde for israelitterne. De ti bud er båret af tanken om, at vi aldrig forholder os til andre mennesker uden også at forholde os til Gud. Det er en grundtanke, som jeg kunne ønske og håbe, vi mindede hinanden om noget oftere. Også, når vi vælger vores politikere, indretter vores retsvæsen og organiserer vores samfund.”

De ti bud og Aristoteles

I bogen søger Ulrik Nissen, med egne ord, at balancere imellem at lade buddene give tydelige retningslinjer for, hvordan man skal leve sit liv, og så lade det hele være op til os selv:

”Jeg prøver at anvise en vej imellem yderpunkterne ved at opfordre læserne til at reflektere videre over de enkelte bud. På den måde kan der ikke gives et færdigt svar på, hvad buddene betyder for os i dag. Men det skal heller ikke afholde os fra at tale om, hvad der i dag kendetegner en særlig kristen etik og livsførelse. Aristoteles opererede med begrebet om fronesis som en art praktisk fornuft, hvor fornuften søger indsigt i, hvad der bør gøres i en given situation – dét synes jeg godt, vi kan lade os inspirere os, når vi taler om, hvad De ti bud betyder i dag.

Kristus sætter os fri

I bogens gennemgang af de enkelte bud inddrager Ulrik Nissen igen og igen skriftsteder fra Det Nye Testamente. Det er der en særlig pointe med, fortæller han:

”I sidste ende peger buddene frem mod det, Kristus har gjort og sætter os fri til. Det Gamle og Det Nye Testamente er forskellige – men dog dybt forbundne. Det Nye Testamente kaster lys over Det Gamle. Min ambition med bogen er at bygge broer mellem Bibelens to hoveddele – som også Jesus gør flere steder i evangelierne, og som Paulus til stadighed er optaget af. Og ja, så håber jeg, min tour de force i De ti bud giver læseren lyst til selv at læse videre i Bibelen og lade sig udfordre og forundres.”

Om Ulrik Nissen

Ulrik Nissen (f. 1969) er lektor i etik og religionsfilosofi på Aarhus Universitet og professor II i teologisk etik i Oslo samt forfatter til flere bøger, bl.a. ”Kærlighedens ansvar. Grundlag og områder i kristen etik”. Derudover hjælpepræst i Christianskirken i Aarhus.

Om Bibelselskabets Håndbibliotek

Bibelselskabets Håndbibliotek er en serie med små fagbøger, der udforsker væsentlige temaer og begreber i Bibelen. Serien tæller nu 11 bøger, som både findes fysisk og som e-bøger.

Se alle bøger her

De ti bud

Bibelselskabets Håndbibliotek
de 10 bud
119,95

Forfatter: Ulrik Nissen
Sidetal: 144 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-264-3
Mål: 11,6 x 19 cm.