Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 13

Loven om spedalskhed

Herren talte til Moses og til Aron og sagde: Når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aron eller til en af hans sønner, præsterne. Præsten skal undersøge det angrebne sted på huden, og hvis hårene på det angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end huden udenom, er det et angreb af spedalskhed, og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uren. Hvis det drejer sig om en lys, hvid plet på hans hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide, skal præsten isolere den angrebne i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er uforandret, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten isolere ham yderligere syv dage. Den syvende dag skal præsten på ny undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er blevet mat, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren; det er udslæt. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. Men hvis udslættet alligevel breder sig på huden, efter at han har ladet sig undersøge hos præsten for at blive erklæret ren, skal han på ny lade sig undersøge hos præsten. Præsten skal undersøge det, og hvis det så viser sig, at udslættet har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren; det er spedalskhed.

Når et menneske bliver angrebet af spedalskhed, skal han føres hen til præsten. Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at der er en hvid hævelse på huden, og at hårene er blevet hvide, og at der har dannet sig dødt kød på hævelsen, er der kronisk spedalskhed på huden, og præsten skal erklære ham uren; han behøver ikke at isolere ham, for han er uren. Men hvis spedalskheden bryder frem på huden og, så vidt præsten kan se, dækker hele huden på den angrebne fra top til tå, skal præsten undersøge det; hvis det så viser sig, at spedalskheden dækker hele kroppen, skal han erklære den angrebne ren; han er blevet hvid over det hele, han er ren. Men så snart der viser sig dødt kød på ham, er han uren. Præsten skal undersøge det døde kød og erklære ham uren. Det døde kød er urent, det er spedalskhed. Men hvis det døde kød igen bliver hvidt, skal han gå hen til præsten. Præsten skal undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er blevet hvidt, skal præsten erklære den angrebne ren; han er ren.

Når der kommer en byld på huden, og den læges, og der efter bylden kommer en hvid hævelse eller en lys, rødlig-hvid plet, skal han lade sig undersøge hos præsten. Præsten skal undersøge den, og hvis den viser sig at ligge dybere end huden udenom, og hårene er blevet hvide, skal præsten erklære ham uren; det er et angreb af spedalskhed, der er brudt frem i bylden. Men hvis det viser sig, når præsten undersøger den, at der ikke er hvide hår på den, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. Hvis den breder sig på huden, skal præsten erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. Men hvis den lyse plet er uforandret og ikke har bredt sig, er det kun ar efter en byld, og præsten skal erklære ham ren.

Når der kommer et brandsår på huden, og det døde kød på brandsåret bliver til en lys, rødlig-hvid eller hvid plet, skal præsten undersøge det; hvis det viser sig, at hårene på den lyse plet er blevet hvide, og at den ligger dybere end huden udenom, er det spedalskhed, der er brudt frem i brandsåret. Præsten skal erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at der ikke er hvide hår på den lyse plet, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge det; hvis det har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. Men hvis den lyse plet er uforandret og ikke har bredt sig på huden, og den er mat, er det en hævelse efter forbrænding; præsten skal erklære ham ren, for det er ar efter forbrænding.

Når en mand eller en kvinde bliver angrebet i hoved eller skæg, skal præsten undersøge det angrebne sted; hvis det viser sig at ligge dybere end huden udenom, og der er fine, gule hår på det, skal præsten erklære ham uren; så er det skurv, spedalskhed i hoved eller skæg. Hvis det viser sig, når præsten undersøger angrebet af skurv, at det ikke ligger dybere end huden, og at der ikke er sorte hår på det, skal præsten isolere den, der er angrebet af skurv, i syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebne sted; hvis det så viser sig, at skurven ikke har bredt sig, og at der ikke er gule hår på det, og det viser sig, at skurven ikke ligger dybere end huden, skal han lade sig rage; men det angrebne sted må han ikke rage. Præsten skal isolere den, der er angrebet af skurv, yderligere syv dage. Den syvende dag skal præsten undersøge skurven; hvis det så viser sig, at skurven ikke har bredt sig på huden, og den viser sig ikke at ligge dybere end huden, skal præsten erklære ham ren. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. Men hvis skurven alligevel breder sig på huden, efter at han er erklæret ren, skal præsten undersøge den; hvis det så viser sig, at skurven har bredt sig på huden, behøver præsten ikke at undersøge de gule hår nøjere; han er uren. Men hvis det viser sig, at skurven er uforandret, og at der vokser sorte hår frem på den, er skurven helbredt. Han er ren, og præsten skal erklære ham ren.

Når en mand eller kvinde får lyse pletter på sin hud, hvide pletter, skal præsten undersøge det; hvis det viser sig, at der på huden er matte, hvide pletter, er det kun pigmentmangel, der er kommet til syne på huden; han er ren.

Når en mand taber håret på hovedet, er han blot skaldet; han er ren. Hvis han taber håret på forhovedet, er han blot flenskaldet; han er ren. Men når der på hans skaldede baghoved eller pande kommer et rødligt-hvidt angreb, er det spedalskhed, der er brudt frem på baghovedet eller panden. Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at hævelsen på det angrebne sted på baghovedet eller panden er rødlig-hvid og ser ud som spedalskhed på huden, er han spedalsk; han er uren. Præsten skal erklære ham uren; han er angrebet i hovedet.

Den spedalske, der er angrebet, skal bære iturevne klæder, hans hår skal hænge løst, han skal tilhylle sit ansigt og råbe: »Uren, uren!« Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren.

Når der kommer angreb af spedalskhed på et stykke tøj, hvad enten det er uld eller hør, og hvad enten det er på trend eller islæt af hør eller uld, eller det er på læder eller på hvad som helst, der er forarbejdet af læder, og det angrebne sted på tøjet eller læderet, trenden eller islætten eller lædertingene, er grønligt eller rødligt, så er det et angreb af spedalskhed; det skal undersøges af præsten. Når præsten har undersøgt det angrebne, skal han isolere det i syv dage. Den syvende dag skal han undersøge det angrebne. Har det bredt sig på tøjet, trenden eller islætten, eller på læderet, uanset hvad det er forarbejdet til, er det et angreb af ondartet spedalskhed; det er urent. Han skal brænde tøjet, trenden og islætten af uld eller hør, eller lædertingene, der er angrebet, for det er ondartet spedalskhed; det skal brændes. Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet ikke har bredt sig på tøjet, trenden eller islætten, eller på lædertingene, skal præsten give besked om at vaske det angrebne, og han skal isolere det i yderligere syv dage. Så skal præsten undersøge det angrebne, efter at det er blevet vasket; og hvis det så viser sig, at det ikke har forandret udseende, er det urent, selv om angrebet ikke har bredt sig; det skal brændes. Det er tæring, hvad enten det er på bagsiden eller på forsiden. Hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet er svundet, efter at det er blevet vasket, skal han rive det stykke af tøjet eller læderet, trenden eller islætten. Hvis der så på ny viser sig noget på tøjet, trenden eller islætten, eller på lædertingene, er det et nyt udbrud; så skal det angrebne brændes. Men det tøj, trend eller islæt, eller de læderting, hvor angrebet forsvinder, når det bliver vasket, skal vaskes en gang til; så er det rent.

Det var loven om angreb af spedalskhed på tøj af uld eller hør, på trend eller islæt, eller på læderting, så I kan erklære det rent eller urent.

Krydshenvisning:

4 Mos 12,10-12

5 Mos 24,8-9

Krydshenvisning:

4 Mos 12,10-12

5 Mos 24,8-9

Krydshenvisning:

4 Mos 5,2-3

2 Kong 15,5

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd