Bibelen online

Anden Kongebog Kapitel 15

Azarja af Juda

I Israels konge Jeroboams syvogtyvende regeringsår blev Amasjas søn Azarja konge over Juda. Han var seksten år, da han blev konge, og han regerede tooghalvtreds år i Jerusalem. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne ganske som sin far Amasja. Men offerhøjene forsvandt ikke. Folket fortsatte med at bringe slagtofre og tænde offerild på højene. Herren ramte kongen, så han blev spedalsk til sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus, mens kongens søn Jotam som hofchef herskede over folket.

Hvad der ellers er at fortælle om Azarja, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. Azarja lagde sig til hvile hos sine fædre. Man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Jotam blev konge efter ham.

Zekarja af Israel

I Judas konge Azarjas otteogtredivte regeringsår blev Zekarja, Jeroboams søn, konge over Israel, og han regerede seks måneder i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, sådan som hans fædre havde gjort. Han veg ikke fra de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. Så dannede Shallum, Jabeshs søn, en sammensværgelse mod ham, slog ham ihjel i Jibleam og blev konge efter ham.

Hvad der ellers er at fortælle om Zekarja, står i Israels Kongers Krønike.

Det var det ord, Herren havde talt til Jehu: »Dine sønner i fire slægtled skal sidde på Israels trone.« Sådan gik det!

Shallum af Israel

Shallum, Jabeshs søn, blev konge i Judas konge Uzzijas niogtredivte regeringsår, og han regerede en måned i Samaria. Men Menahem, Gadis søn, drog op fra Tirsa og kom til Samaria. Han slog Shallum, Jabeshs søn, ihjel i Samaria og blev konge efter ham. Hvad der ellers er at fortælle om Shallum og den sammensværgelse, han dannede, står i Israels Kongers Krønike.

På den tid drog Menahem ud fra Tirsa og slog Tappua og alle, der var i den, og hele dens opland, fordi den ikke havde åbnet portene for ham. Han slog den og sprættede maven op på alle dens gravide kvinder.

Menahem af Israel

I Judas konge Azarjas niogtredivte regeringsår blev Menahem, Gadis søn, konge over Israel, og han regerede ti år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne; hele sin levetid veg han ikke fra de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til.

Assyrerkongen Pul gik til angreb på landet, men Menahem gav Pul tusind talenter sølv, for at han skulle støtte ham og sikre ham kongemagten. Menahem udskrev beløbet som skat i Israel; alle de velstående skulle give assyrerkongen halvtreds sekel sølv. Så vendte assyrerkongen om og blev ikke i landet.

Hvad der ellers er at fortælle om Menahem, alt, hvad han gjorde, står jo i Israels Kongers Krønike. Menahem lagde sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Pekaja blev konge efter ham.

Pekaja af Israel

I Judas konge Azarjas halvtredsindstyvende regeringsår blev Menahems søn Pekaja konge over Israel, og han regerede to år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han veg ikke fra de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. Peka, Remaljas søn, hans adjudant, dannede en sammensværgelse mod ham og dræbte ham i kongeborgen i Samaria. Han havde halvtreds mænd fra Gilead med sig. Han dræbte ham og blev konge efter ham.

Hvad der ellers er at fortælle om Pekaja, alt, hvad han gjorde, står i Israels Kongers Krønike.

Peka af Israel

I Judas konge Azarjas tooghalvtredsindstyvende regeringsår blev Peka, Remaljas søn, konge over Israel, og han regerede tyve år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han veg ikke fra de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til.

I Israels konge Pekas regeringstid kom assyrerkongen Tiglat-Pileser og indtog Ijjon, Abel-Bet-Ma'aka, Janoa, Kedesh, Hasor, Gilead og Galil, hele Naftalis land, og førte indbyggerne i eksil til Assyrien. Så stiftede Hosea, Elas søn, en sammensværgelse mod Peka, Remaljas søn, slog ham ihjel og blev konge efter ham i Uzzijas søn Jotams tyvende regeringsår.

Hvad der ellers er at fortælle om Peka, alt, hvad han gjorde, står i Israels Kongers Krønike.

Jotam af Juda

I Remaljas søn kong Peka af Israels andet regeringsår blev Jotam konge; han var søn af Judas konge Uzzija. Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Hans mor hed Jerusha og var datter af Sadok. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far Uzzija. Men offerhøjene forsvandt ikke. Folket fortsatte med at bringe slagtofre og tændte offerild på højene. Han byggede den øvre port i Herrens tempel.

Hvad der ellers er at fortælle om Jotam, alt, hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike.

På den tid lod Herren Arams konge Resin og Peka, Remaljas søn, begynde et angreb på Juda.

Jotam lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i sin fader Davids by, og hans søn Akaz blev konge efter ham.

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

2 Kong 14,21

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

2 Kong 12,3-4 14,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

2 Kong 12,3-4 14,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

3 Mos 13,46

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

Krydshenvisning:

2 Krøn 26

Es 6,1

Krydshenvisning:

2 Kong 14,29

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-30

Krydshenvisning:

2 Kong 10,30

Krydshenvisning:

2 Kong 14,21

Krydshenvisning:

Jos 12,24

2 Kong 8,12

Krydshenvisning:

1 Kong 12,28-30

Note:

Pul er et andet navn for Tiglat-Pileser (v. 29; 16,7 ff).

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,26

Krydshenvisning:

2 Kong 23,35

Krydshenvisning:

1 Kong 15,20

Krydshenvisning:

2 Kong 17,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

2 Kong 14,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

2 Kong 14,3-4

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

2 Kong 16,5

Krydshenvisning:

2 Krøn 27

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd