Bibelen online

Esajas' Bog Kapitel 23

Mod Tyrus og Sidon

Et profetudsagn om Tyrus.

I skal jamre, Tarshish-skibe!

For deres huse blev ødelagt;

da de kom tilbage fra kittæernes land,

fik de det at vide.

I skal klage, kystboere,

I handelsfolk fra Sidon,

hvis sendebud drager over

de store have.

Det, der blev sået ved Shihor

og høstet ved Nilen,

var deres afgrøde,

for de handlede med folkene.

Du skal blive til skamme, Sidon,

du havfæstning, for havet siger:

»Jeg får ikke veer og føder ikke;

jeg opfostrer ikke unge mænd

og har ingen unge piger at opdrage.«

Når rygtet om Tyrus når til Egypten,

skælver de ved at høre det.

Drag af sted til Tarshish,

I skal jamre, kystboere!

Er dette jeres jublende by,

der blev til i ældgamle dage,

og hvorfra I drog ud

for at bo i det fjerne?

Hvem har planlagt dette mod Tyrus,

den kronede by,

hvis handelsfolk er stormænd,

og hvis købmænd hører til jordens fornemme?

Hærskarers Herre har planlagt det

for at vanære al den stolte pragt

og bringe skam over alle jordens fornemme.

Dyrk din jord, som de gør langs Nilen,

du Tarshish-datter,

du har ikke længere noget værft.

Herren løftede sin hånd mod havet

og fik kongeriger til at ryste;

han gav befaling til at ødelægge

Kana'ans fæstninger.

Herren sagde: »Du skal ikke juble mere,

Sidons datter, du mishandlede jomfru.

Rejs dig, og drag til kittæerne;

men heller ikke der finder du ro.«

Se kaldæernes land! Det er det folk, der ikke er til. Assyrien bestemte det til skibsfart. De rejste belejringstårne og sløjfede dets borge og lagde det i ruiner.

I skal jamre, Tarshish-skibe,

for jeres fæstning er ødelagt!

Til den tid skal Tyrus glemmes i halvfjerds år, én konges levetid. Når halvfjerds år er gået, skal det gå Tyrus, som der står i Skøgesangen:

»Tag din citer,

og gå rundt i byen,

du glemte skøge!

Spil smukt,

og syng længe,

så man husker dig!«

Når de halvfjerds år er gået, vil Herren tage sig af Tyrus, så hun atter tjener sin skøgeløn. Hun skal hore med jordens kongeriger over hele verden. Men hendes fortjeneste skal helliges Herren; den skal ikke lægges til side og spares op, men tilfalde dem, der bor hos Herren, så de kan spise sig mætte og klæde sig smukt.

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Ez 27,12

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Krydshenvisning:

Am 1,9-10

Maria fra Magdala

En graphic novel om Jesus og hans tid
Maria fra Magdala
279,95

Forfatter: Kristian Leth
Illustrator: Peter Snejbjerg
Sidetal: 112 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-271-1
Mål: 19 x 26 cm.