Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 138

Af David.

Jeg takker dig af hele mit hjerte,

i guders påhør lovsynger jeg dig.

Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel

og priser dit navn

for din godhed og troskab,

for du har gjort dit ord stort

over hele din himmel.

Den dag jeg råbte, svarede du mig,

du fyldte mig med stolthed og gav mig styrke.

Alle jordens konger skal takke dig, Herre,

for de har hørt de ord, du talte.

Og de skal synge om Herrens veje,

for Herrens herlighed er stor;

ja, Herren er ophøjet, men han ser til de ydmyge,

den stolte kender han på lang afstand.

Selv om jeg vandrer i trængsler,

holder du mig i live trods mine fjenders had;

du rækker din hånd ud,

og din højre hånd frelser mig;

Herren fører min sag igennem.

Herre, din trofasthed varer til evig tid,

opgiv ikke dine hænders værk!

Krydshenvisning:

Sl 82,1 82,6

Joh 10,34

Krydshenvisning:

Bibelen 2020 - indbundet

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020 indbundet
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-229-2