Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 102

En bøn. Til brug for en hjælpeløs, når han føler afmagt og udøser sin klage for Herren.

Herre, hør min bøn,

lad mit råb om hjælp nå dig.

Skjul ikke dit ansigt for mig,

når jeg er i nød.

Vend dit øre mod mig,

svar mig i hast, når jeg råber!

For mine dage svinder som røg,

og mine knogler brænder som ild;

mit hjerte er som græs, der svides og visner.

Jeg er hørt op med at spise mit brød,

for jeg må sukke dybt,

jeg er kun skind og ben.

Jeg ligner alliken i ørkenen,

jeg er som uglen i ruinerne;

når jeg ligger vågen, er jeg

som en enlig fugl på et tag.

Dagen lang håner mine fjender mig,

de spotter mig og bruger mit navn til forbandelse.

Jeg må spise aske som brød

og blande mit vand med tårer.

Det skyldes din harme og vrede;

du løftede mig op og kastede mig bort.

Mine dage er som skyggen, der hælder,

og jeg må visne som græs.

Men du, Herre, troner for evigt,

dit ry består i slægt efter slægt.

Du vil rejse dig og være barmhjertig mod Zion,

for det er tid at vise nåde,

ja, tiden er kommet.

Dine tjenere elsker Zions sten

og ynkes over dens ruindynger.

Folkene skal frygte Herrens navn,

alle jordens konger skal frygte din herlighed.

For Herren genopbygger Zion,

han viser sig i sin herlighed.

Han vender sig til de nøgnes bøn,

han afviser ikke deres bøn.

Det skal skrives ned til den kommende slægt,

det folk, der skabes, skal lovprise Herren.

For Herren ser ned fra sin høje helligdom,

fra himlen ser han ned til jorden;

han hører fangernes stønnen,

han sætter de dødsdømte i frihed.

Herrens navn skal forkyndes på Zion,

hans lovsang lyde i Jerusalem,

når folk og riger samles

for at dyrke Herren.

Han har lammet min livskraft,

han har afkortet mine dage.

Jeg siger:

Min Gud, ryk mig ikke op midt i livet;

dine år varer i slægt efter slægt.

I ældgamle dage grundlagde du jorden,

himlen er dine hænders værk.

De går til grunde, men du består;

de slides alle op som klæder,

du skifter dem ud som en klædning.

De skiftes ud, men du er den samme,

dine år får aldrig ende.

Dine tjeneres børn skal bo i tryghed,

deres efterkommere bestå for dit ansigt.

Krydshenvisning:

Sl 69,18

Krydshenvisning:

Sl 42,4

Krydshenvisning:

Visd 2,5

Krydshenvisning:

Sl 9,8 135,13

Krydshenvisning:

Sl 51,20

Krydshenvisning:

Sl 22,31

Krydshenvisning:

Sl 14,2

Krydshenvisning:

Sl 79,11

Krydshenvisning:

Sl 87,4

Es 60,3-10

Krydshenvisning:

Hebr 1,10-12

Sl 24,2

Krydshenvisning:

Hebr 1,10-12

Es 51,6

Matt 24,35

Krydshenvisning:

Hebr 1,10-12

Krydshenvisning:

Sl 69,37

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd