Bibelen online

Salmernes Bog Kapitel 64

For korlederen. Salme af David.

Hør mig, Gud, når jeg klager,

beskyt mit liv, når jeg frygter fjenden;

skjul mig for de ondes råd

og forbrydernes larmende flok!

De har hvæsset deres tunge som sværd,

lagt giftige ord som pile på buen

for i det skjulte at ramme den uskyldige;

de rammer ham pludselig og er uden frygt.

De opildner sig selv med onde ord,

de aftaler at lægge fælder,

og de siger: Hvem kan se os?

De søger efter uret,

de skjuler det, de søgte efter;

menneskets indre og hjerte er dybt!

Da skyder Gud sin pil imod dem,

pludselig bliver de ramt.

Deres egen tunge bringer dem til fald,

alle, der ser dem, ryster på hovedet.

Da gribes alle af frygt,

de forkynder Guds gerning

og giver agt på hans handling.

Den retfærdige glæder sig over Herren

og søger tilflugt hos ham,

alle de oprigtige priser sig lykkelige.

Krydshenvisning:

Sl 10,11