United Bible Societies

De Forenede Bibelselskaber (UBS)

Verdens 146 nationale bibelselskaber er samlet i organisationen United Bible Societies, De Forenede Bibelselskaber, som sender de indsamlede penge videre til de modtagende bibelselskaber og deres øremærkede projekter. UBS sikrer kvalitet og overvåger projekterne.

De Forenede Bibelselskaber arbejder på flere områder for at gøre Bibelen tilgængelig over hele verden. De primære opgaver er oversættelse af Bibelen til et væld af sprog samt distribution af bibelsk materiale. 

Først og fremmest sikrer UBS, at der er en høj kvalitet i alle projekter. Når et projekt er i gang, hvad enten det gælder oversættelse, uddeling eller workshops, overvåger UBS dets gang, så projektmålene nås og de indsamlede penge udnyttes på bedste måde.

Der findes på verdensplan ca. 6.600 levende sprog, hvoraf Bibelen eller dele af den er oversat til ca. 2.500 sprog. De Forenede Bibelselskaber arbejder konstant med oversættelsesprojekter:

  • UBS deltager for tiden i mere end 400 oversættelsesprojekter. Disse nye oversættelser vil nå over 4 milliarder mennesker 
  • Ca. 300 sprog får for første gang en oversættelse af dele af Bibelen.
  • På mange af de resterende sprog, som allerede har ældre bibelversioner, forberedes nyoversættelser til moderne sprog.

Et eksempel på oversættelse er oversættelsen af Det Nye Testamente til krio i Sierra Leone. Her har de kriotalende hidtil måttet læse Det Nye Testamente på engelsk, men med De Forenede Bibelselskabers hjælp kan Sierra Leones bibelselskabs hold af eksperter inden for teologi, oldgræsk og moderne krio give den del af befolkningen Det Nye Testamente på deres eget sprog.

De seneste tal viser, at hele Bibelen nu er oversat til 469 sprog og at Det Nye Testamente nu findes på 1.231 sprog.

I de fleste lande bliver udgivelserne enten solgt til subsidierede priser eller bortgivet gratis.
 
Læs mere om De Forenede Bibelselskaber

Bibelen 2020 + mulepose

Hele Danmarks nye bibel udkommer den 20. marts 2020. Bestil senest 13. marts og få en mulepose med i købet
Bibelen 2020 + mulepose
399,95

Udkommer 20/3 2020. Forudbestil allerede nu.

Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0