Fire kirkelige profiler
Fra venstre: Generalsekretær i Luthersk Mission Søren Skovgaard Sørensen, biskop Marianne Christiansen, katolsk biskop Czeslaw Kozon samt formand for Frikirkenet Tonny Jacobsen.

08.02.2023 Af Bibelselskabet

”Det er også mine oldebørn, der skal kunne læse den”

Hvilke håb og forventninger er der til den kommende autoriserede oversættelse? Vi har spurgt fire profiler fra forskellige dele af dansk kirkeliv

Danmark skal have en ny autoriseret bibeloversættelse i 2036. Den nuværende udkom i 1992, og det er dermed ikke hvert årti, der tages fat på det omfattende arbejde. Opgaven er at frembringe den mest præcise og dynamiske oversættelse fra de klassiske sprog til et nutidigt dansk med en tidløs fornemmelse, der gerne skal holde i 40-50 år. Hvilke forventninger har dansk kirkeliv så til den nye oversættelse? Vi har spurgt fire forskellige profiler: 

Søren Skovgaard Sørensen

Generalsekretær i Luthersk Mission

Når vi læser i Bibelen, er det vigtigt, vi forstår, hvad vi læser. Derfor skal Bibelen som autoriseret oversættelse både være tekstnær, men den skal også være nutidig. Når den udkommer i 2036, så er det ikke kun mine børnebørn, men også mine oldebørn, der skal kunne læse i den. Derfor skal den også have en vis klassisk sprogdragt. Da jeg var smed i 1992, der havde jeg faktisk allerede lidt svært ved at læse nogle af ordene i den dengang nye oversættelse. Så det kræver mod og dygtighed at få nutidigt sprog ind i en gammel tekst. Det er jeg sikker på, at Bibelselskabets læsere har. I dag er jeg teolog, og har også behov for en sproglig opdatering. Men vi er forskellige, derfor er det vigtigt, at alle fagbrancher bliver spurgt, alle bibellæsere rundt omkring i landet. Held og lykke med bibeloversættelsen.

Søren Skovgaard Sørensen
Søren Skovgaard Sørensen. Pressefoto.

Marianne Christiansen

Biskop i Haderslev Stift

Jeg håber, at en ny bibeloversættelse kan bidrage både med processen og med udkommet af det. Med processen tænker jeg på, at enhver oversættelse er en lang proces, hvor vi alle sammen bliver opmærksomme på, hvad der ligger i Bibelen som helhed af rigdom, og hvordan bliver det så, når vi skal oversætte det ind i vores sprog og vores tid. Selve teksten håber jeg bliver af stor poetisk styrke. Og jeg håber, den bliver en videreførelse af de rigdomme, som findes i mødet med vores tids sprog. Jeg håber, at Bibelens sprog stadig kan være en berigelse for os, også som poesi, så det beriger vores sprog og at vi kan forstå det. Men forståelse er mange ting, for det er ikke kun intellektuelt, det er også med hjertet, vi forstår. Så det må være et sprog, der både taler til hjertet og forstanden.

Marianne Christiansen: Foto: Lene Esthave.
Marianne Christiansen: Foto: Lene Esthave.

Czeslaw Kozon

Biskop i Den katolske Kirke i Danmark

En ny bibeloversættelse er altid et vovestykke, fordi det er en proces, der kan indeholde mange følelser. Men en revision af bibelteksten er nødvendig ind i mellem, for at teksten kan være forståelig for den pågældende tids mennesker. Samtidig er det dog vigtigt at drage omsorg for, at teksten bevarer en vis poetisk stil, som både markerer at bibelteksten er noget særligt og gør teksten egnet til liturgisk brug. Der er heldigvis tradition for, at bibeloversættelser i Danmark er et økumenisk tiltag. Vi er jo mange kristne, der skal bruge bibelteksten, og vi har også på nogle områder vores egne traditioner. Derfor er det vigtigt, at der i oversættelsesarbejdet bliver inddraget repræsentanter fra alle kirkesamfund, sådan at de forskellige traditioner får lov at møde hinanden og kan berige og supplere hinanden, så vi alle kan blive tilfredse med det endelige resultat.

Czeslaw Kozon. Pressefoto.
Czeslaw Kozon. Pressefoto.

Tonny Jacobsen

Formand for Frikirkenet

Jeg håber, en ny bibeloversættelse kan bidrage til, at nye generationer kan genkende deres eget sprog, og deres måde at forstå sproget på, i det sprog som Bibelen bliver oversat til. Jeg tror, at Bibelselskabet – for at imødekomme de mange forventninger og holdninger, der vil være, også af følelsesmæssig karakter – skal inddrage folk med en stor kirkelig bredde, så der selvfølgelig både er en fagligt dygtig oversættelse af den oprindelige tekst, men der også er de mange perspektiver, som kommer ud af de mange traditioner, som skal bruge den bibel både personligt, men også i deres kirkelige sammenhænge. Selv de bedste eksperter har blinde vinkler, og derfor sikrer en bred inddragelse af forskellige økumeniske indspark, at der også kommer et bredt ejerskab omkring en ny oversættelse.

Tonny Jacobsen
Tonny Jacobsen. Pressefoto.