Erling Tiedemann
Erling Tiedemann er død, 83 år gammel. Foto: Carsten Lundager.

28.12.2015 Cai Frimodt-Møller

Erling Tiedemann var samarbejdets mand

MINDEORD: Ved Erling Tiedemanns død skriver Cai Frimodt-Møller, tidligere formand for Bibelselskabets bestyrelse, overlæge og dr. med. mindeord. Erling Tiedemann var medlem af Bibelselskabets bestyrelse fra 1999 til 2014.

Ved Erling Tiedemanns død har det kirkelige landskab i Danmark mistet en af sine helt store profiler. Blandt hans mange politiske og sociale aktiviteter sad han også i bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab fra 1999 til 2014 som repræsentant for den katolske kirke. Typisk for Tiedemanns interesse for Bibelen var han blevet spurgt, om han kunne pege på en person til posten i bestyrelsen, og straks pegede han på sig selv.

Hans engagement i bestyrelsesarbejdet var omfattende, altid velforberedt, ofte initiativrigt med gennemarbejdede forslag til nye tiltag i Bibelselskabet, ikke mindst i forberedelserne til nye udgivelser af Bibelen, hvor han kæmpede for at få indføjet de gammeltestamentlige Apokryfer i flere udgaver af Bibelen og - vel at mærke uden øgede udgifter for køberne. Det lykkedes.

Erling Tiedemann var altid udstyret med det seneste elektroniske udstyr (f.eks. smartphone, iPad osv.). Han redigerede flere elektroniske tidsskrifter. Derfor var det også i hans ånd, at Bibelen skulle være tilgængelig i det elektroniske medie, og dette skete flere år inden, e-bøgerne slog igennem på bogmarkedet.

Bestyrelsesmøderne var aldrig kedelige med Tiedemann som deltager: med få ord kunne han få løst en fastlåst problemstilling og gerne med en lille humoristisk undertone. Ligeledes besad Erling Tiedemann den sjældne evne at kunne servere en 'one-liner', f.eks. udtalte han til Kristeligt Dagblad omkring det at bede en bøn, at for ham var bønnen "en kort tanke eller et lille hallo".

Erling Tiedemann var samarbejdets mand. Den katolske kirke var nok hans "konfessionelle kirke, men folkekirken er min nationale kirke", som han selv udtrykte det. Denne evne til at se ud over egne rækker og finde fælles værdier betød, at han kunne skabe store resultater og bidrage til samhørighed.

Endeligt skal nævnes, at Erling Tiedemann foreslog og fik gennemført, at den paragraf i Bibelselskabets love, der omhandlede, at bestyrelsesmedlemmer skulle trække sig ved 70-års alderen, blev sløjfet - til stor tilfredshed hos flere af bestyrelsesmedlemmerne.

Igennem sine 15 år i Bibelselskabets bestyrelse har Erling Tiedemann således øvet indflydelse på en række beslutninger, og hans ideer og engagement har altid været båret af empati for sagen og kærlighed til Bibelens budskab.

Æret være hans minde.

Erling Tiedemann

Erling Tidemann, født 1932, var medlem af Bibelselskabets bestyrelse fra 1999 til 2014 som repræsentant for Den Katolske Kirke. Erling Tiedemann har blandt andet været amtsborgmester i Vejle Amt for Venstre samt formand for Det Etiske Råd. Han døde i sit hjem den 26. december 2015, 83 år gammel.