Brød. Foto: Shutterstock.

31.03.2023 Af Keld Dahlmann, generalsekretær ved DanskOase

Et brød … og fire ord

Ved den sidste nadver forbinder Jesus brødet med sin egen skæbne. Det brød, som må brydes og deles til livgivende næring for os

I forbindelse med mit arbejde har jeg jævnligt gæster i mit hjem, som kommer fra andre lande. En af de ting, de ofte kommenterer på, er det gode brød, vi har. Det skyldes nok, at min hustru er eminent til at bage brød, men også at vores land er kendt for velsmagende brød af enhver slags. Brød er ikke bare brød. Det er frugten af frodig jord, hvor korn kan spire og gro, inden det høstes og til sidst ender i velbagt brød. I menneskehedens kulturhistorie har vi spist og bagt brød, siden vi blev agerdyrkere. Hvor der er mennesker, er der brød.

Selvom vi spiser godt ved juletid, er måltidet ikke i centrum for den højtid. Det er helt anderledes med påsken. Jesus var jøde, og her fejrede man påsken med et måltid, der skal skulle minde folket om udfrielsen fra Egypten. Døden gik den aften forbi jødernes huse, deraf navnet påske, der på hebraisk betyder “forbigang”. I al hast måtte man bage usyret brød til rejsen, da Farao endelig slap sit tag i sine jødiske trælle, og sendte dem ud på deres rejse ind i det forjættede land. Måltidet står helt centralt i påsken både hos det jødiske folk, men også skærtorsdag i kirken, hvor vi mindes og fejrer, at Jesus netop indstiftede nadveren ved det sidste påskemåltid, han fejrede med sine disciple. Evangelisten Lukas fortæller om Jesus:

Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!”

Med disse ord forbinder Jesus brødet ved måltidet med sin egen skæbne. Ligesom brødet brydes og deles skal Jesus med sin død brydes og gives til liv for verden. Disse fire ord går igen på forskellig måde når nadveren omtales i Bibelen: Tog, takkede, brød, gav.

Når vi mediterer over ordene, kan vi opdage, at de på sin vis sammenfatter hele Jesu liv, som vi møder det i Bibelens fortællinger om ham. Den måde, hvorpå han mødte, helbredte, tilgav og elskede mennesker. Jesus tog det evige liv, han som Guds søn havde med Faderen i Ånden. Han takkede for det. Lod det brydes og gav til alle, der ville tage imod det. Det gør han stadigvæk.

Skærtorsdag samles vi om et måltid, der har Jesus Kristus i centrum. Helligdagen peger udover hele året, hvor vi søndag efter søndag må deltage i nadveren og fejre det liv, som i ubetinget kærlighed giver sig hen for os. Skærtorsdag fejrer vi og minder hinanden om, at vi hver dag må næres af livets brød, det evige liv som vi kun kan finde hos Jesus. Han, der tog, takkede, brød og gav sit liv for os.

Glædelig påske(måltid)!

Keld Dahlmann er cand.theol. og generalsekretær ved DanskOase. Tidligere præst ved Aarhus Valgmenighed.

Bibelen i hardback – korsmønster

Klassisk og solid bibel i mellemformat
Bibelen i hardback – korsmønster
299,95

Sidetal: 1440 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-268-1
Mål: 16,5 x 22 cm.
Andet: Med 2 læsebånd