Med Kristi himmelfart er Jesus ikke længere bundet til en bestemt lokalitet eller en bestemt tid. Himlen er tæt på alle mennesker alle steder og til alle tider. Maleriet er et udsnit af en altertavle, af Jaume Huguet, 1464-1475, som hænger i "The Catedral of Saint Mary of Tortosa", Spain.

Fortællerhjørnet: Elias' og Jesus' himmelfart

Bibelen fortæller om to himmelfarter: Profeten Elias' i Det Gamle Testamente og Jesus' i Det Nye Testamente

Elias havde virket i mange år, og nu var han gammel og havde brug for en afløser. Derfor udvalgte han Elisa til at være sin efterfølger. Da Elias i en ildvogn bliver taget op til himlen, får Elisa to dele af den gamle profets kraft, så han kan tage opgaven op efter den gamle mester.

Sådan gav Jesus også sin kraft til sine disciple, da han blev taget bort fra dem ved sin himmelfart. Han nøjedes ikke med at give sine efterfølgere to dele af sin kraft. Han gav dem Helligånden, der skulle gøre dem i stand til at fortsætte det arbejde, Jesus selv havde begyndt på jorden.

Her kan du læse bibelteksten om Elias og Elisa:

Første Kongebog 19,19-21

Anden Kongebog 2,1-18

Her kan du læse bibelteksten om Jesus' himmelfart:

Apostlenes Gerninger 1,1-14

Apostlenes Gerninger 2,1-13

Genfortalt af cand.theol. Karen Marianne Kristensen.