Jesus lægges i graven. Illustration af Meister Francke. Kilde: Wikimedia Commons.
Jesus lægges i graven. Illustration af Meister Francke. Kilde: Wikimedia Commons.

Fortællerhjørnet: Jesus' mors historie

Her fortælles historien om Jesus' lidelse, korsfæstelse og død set fra hans mors, Marias, perspektiv

Historien om Jesus’ lidelse og død bliver her fortalt gennem hans mor Marias øjne. Hun fortæller om, hvordan han spiser den sidste nadver med sine disciple, vasker deres fødder og lærer dem om, hvem der i virkeligheden er størst og mindst i Guds øjne. Og om hvordan han bliver arresteret, tortureret og korsfæstet. Inden han dør på korset, oplever han en tæt kontakt med den ene af de røvere, han er korsfæstet ved siden af. Men Maria står alene tilbage.

Du kan læse nogle af de bibeltekster, som fortællingen bygger på, her:

Johannesevangeliet 13,1-17

Lukasevangeliet 22,17-20

Matthæusevangeliet 26,26-29

Lukasevangeliet 23,26-49

Johannesevangeliet 19,25-27

Genfortalt af læge Knud Jacobsen.