Johannes Døberen i fængslet. Maleri af Giovanni di Paulo. Kilde: Wikimedia Commons.

Fortællerhjørnet: Tanker fra fængslet

I fængslet funderer Johannes Døber over, hvad han har hørt og oplevet sammen med Jesus

Her kan du høre om, hvordan Johannes Døber funderede over, hvad han havde hørt og oplevet i fællesskab med Jesus. Johannes var skuffet, men også overrasket over, hvad Jesus gjorde og sagde.

Her kan du læse nogle af de bibeltekster, som ligger til grund for fortællingen:

Matthæusevangeliet 11,2-6

Matthæusevangeliet 3,13-17

Matthæusevangeliet 6,9-13

Matthæusevangeliet 14,1-12

Genfortalt af læge Knud Jacobsen.