Hou Gangyo + familie. Foto: De Forenede Bibelselskaber
Gør en langvarig indsats for verdens udsatte, ved at tegne et gavebrev. Foto: United Bible Societies.

Gavebrev

Vær med til at hjælpe de langsigtede projekter og få større fradrag.

Bibelselskabet arbejder ofte med projekter i mange år. Med et gavebrev kender vi på forhånd en del af årets donationer, og det styrker vores muligheder for at tilrettelægge arbejdet og disponere bedre i forhold til samarbejdspartnere. Som gavebrevsyder er du med til at lægge et solidt fundament for vores indsats i Danmark og resten af verden.

Når du opretter et gavebrev, forpligter du dig til at støtte Bibelselskabets arbejde i 10 år med et fast årligt beløb eller en fast procentsats af din årlige indtægt. Det står dig frit for at betale beløbet én gang om året eller i rater. Ordningen kan med fordel tilmeldes Betalingsservice.

For at gavebrevsforpligtelsen forbliver opfyldt, skal det aftalte beløb være Bibelselskabet i hænde senest den 31. december hvert år.

Få større skattefradrag med gavebrev

I dag er man berettiget skattefradrag for donationer til godgørende formål på kr. 17.000 om året (2021-sats). Hvis du vælger at oprette et gavebrev, kan du få skattefradrag for yderligere 15% af din årlige indkomst.

Det er vigtigt at nævne, at gavebrevsaftalen ophører i tilfælde af dødsfald. Der vil ikke være nogen omkostninger forbundet for pårørende.

Du er meget velkommen til at kontakte Cecilie Baunegaard Jørgensen på cbj@bibelselskabet.dk vedrørende dine ønsker eller spørgsmål til gavebrev.

Skatteregler for gavebrev

Privat gavebrev

  • Når du tegner et gavebrev hos Bibelselskabet, får du skattefradrag efter ligningslovens §12.
  • Fradraget udgør op til 15% af din indkomst. Så hvis du årligt tjener 200.000 kr., har du mulighed for at få 30.000 kr. i fradrag.
  • Hvis dit årlige gavebrevsbidrag ikke overstiger 15.000 kr., får du fuldt fradrag, også selvom beløbet er højere end 15% af din årlige indkomst.
  • Ægtefæller, der ønsker fradrag i deres egen selvangivelse, skal oprette et selvstændigt gavebrev.
  • Fradragsretten for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev gælder i en periode på 10 år indtil opsigelse. Det er ikke muligt at fortsætte fradraget efter perioden på 10 år, uden at forny gavebrevet.

Firmagavebrev

  • Det er også muligt for firmaer at oprette gavebreve. Her er det maksimale beløb ligeledes 15% af firmaets skattepligtige indkomst.

Læs mere om skattereglerne her.

Tak for din hjælp.

Se, hvordan du ellers kan støtte