H.M. Kongen. Foto: Steen Evald (© Kongehuset)
Foto: Steen Evald (© Kongehuset)

30.05.2024 Af Bibelselskabet

Hans Majestæt Kongen bliver protektor for Bibelselskabet

Hans Majestæt Kong Frederik 10. udnævnes som protektor for Bibelselskabet. Han overtager dermed protektoratet efter Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2., som var protektor frem til sin abdikation i januar

Kongehuset har den 30. maj 2024 meddelt, at Hans Majestæt Kong Frederik 10. har takket ja til at påtage sig hvervet som protektor for Bibelselskabet.

Protektionen har en varighed på fem år gældende fra dags dato og frem til udgangen af maj 2029. Herefter vil der blive taget stilling til et eventuelt ønske fra Bibelselskabet om forlængelse af protektionen.

”Vi er glade og stolte over, at vi kan bære traditionen videre med regenten som protektor for Bibelselskabet. Det er særligt spændende i en tid, hvor vi tager hul på arbejdet med en ny bibeloversættelse, som skal autoriseres ved udgivelsen i 2036. Vi glæder os derfor meget over det fornyede bånd mellem kongehuset og Bibelselskabet,” siger generalsekretær i Bibelselskabet, Johannes Baun.

Læs mere om ændringerne i de kongelige protektioner