Hans Tausen forsvarer Joachim Rønnow
"Hans Tausen forsvarer biskoppen Joakim Rønnow" - (muligvis) af Loius Moe. Foto: Wikimedia Commons.

Hans Tausen, den danske reformator

Det var en bondesøn med et skarpt hoved, der var en af de drivende kræfter bag udbredelsen af reformationen i Danmark. Hans Tausen var en kontroversiel person i hans samtid, men blev mange år efter døbt ”den danske Luther”

Hans Tausen blev født på en gård, et sted på Fyn i 1494 (død i 1561). Ifølge en gammel skrivelse løb han hjemmefra, da livet som bonde ikke var noget for ham. Om det faktisk hang sådan sammen ved vi ikke. Men han valgte, i stedet for bondelivet, at blive optaget i en munkeorden som han var en del af i mange år. Her opdagede man hurtigt at han var en begavet dreng og sendte ham derfor til Rostock for at læse på universitetet.

Studier og ”lidelseshistorier”

Her blev han fra 1516-1521 indviet i Luthers begyndende kritik af kirken og de nye humanistiske strømninger der skyllede ind over Europa. Da han vendte hjem til Danmark og blev indskrevet på Københavns Universitet, blev han også påvirket af Poul Helgesen der jo (til sin senere fortrydelse), for alvor gjorde Luthers tanker kendt i Danmark.

Senere tog han selv til Wittenberg og hørte Luthers forelæsninger og blev efterhånden en overbevist reformator. Dette ved vi, fordi han i 1525 holdt en prædiken, hvori han påstod at menneskets frelse lå i troen på Jesus alene, og ikke ved alskens gode gerninger. Dette var en af grundpillerne i Luthers lære og bevidner at Hans Tausen her var en aktiv del af den reformatoriske bevægelse. På dette tidspunkt var de reformatoriske tanker stadig ikke accepteret i Danmark og han endte med at blive kastet i, hvad der blev beskrevet som, et stinkende mørkt tårn. Dette er igen nok et udsagn man ikke skal tage for gode varer.

Han havde opnået en høj stand efter mange års studier og havde indflydelsesrige venner, derfor er han sikkert blevet spærret inde under ganske fine forhold hvis man sammenligner ham med datiden mere almindelige forbrydere. Men man fremstår i et mere heroisk lys når man står fast på sin tro, trods indespærringer i ækle og trange fangehuller.

Borgenes opbakning

Da han blev frigivet fortsatte han sine reformatoriske prædikener og nød en større og større tilslutning fra bønder og borgere. Hans Tausen gik endda så vidt, at han giftede sig i 1527, blot to år efter at Luther selv havde taget det store opgør med cølibatet. Han steg samtidigt i graderne i det kirkelige hierarki og nød kongens gunst. Flere og flere bekendte sig til den lutherske kirke, og da han begyndte at prædike i København gik det for alvor hurtigt. Dermed var vejen banet for reformationens endelige indtog i Danmark i 1536.

En flittig skriver forhadt af mange

Hans Tausen fortsatte sit reformatoriske virke og blev i 1542 udnævnt til Biskop. Hans store engagement i den danske reformation havde dog gjort ham rasende upopulær hos alle der frygtede et brud med paven. Men også adelige der mente at de havde krav på kirken og munkeordenernes nu ejer løse jord, så sig vrede på Tausen.

Han begyndte i sin sene alderdom at skrive forklaringer til salmer og teologiske tekster, ligesom han flittigt oversatte kristne tekster. Han lavede endda sin egen bibeloversættelse der dog blev for dyr at trykke. Han gjorde i det hele taget brug af trykkekunsten til at brede sine skrifter ud til så mange som muligt.

Efter sin død i 1561 blev han ikke med det samme set som den danske reformations superstjerne, hvilket kan have at gøre med tvivl om nogle af hans religiøse standpunkter. Men fra 1700 tallet og helt frem til i dag er han blevet kaldt den ”danske Luther”. Utvivlsomt er det, at han havde stor indflydelse på reformationens hastige udbredelse i Danmark.