I Swaziland dør 7000 voksne og børn hver år af aids. 125.000 børn er forældreløse som følge af aids. Foto: Adam Garff.
I Swaziland dør 7000 voksne og børn hver år af aids. 125.000 børn er forældreløse som følge af aids. Foto: Adam Garff

Af Synne Garff

Hiv-ramte børn

Aids udslettede næsten en generation og efterlod et traumatiseret folk. Forældreløse og hiv-ramte børn overlades til sig selv i den sydafrikanske miniputstat

“Jeg ved ikke, hvad der er galt med min mor. Hun ligger helt stille. Det har hun gjort i to dage,” sagde en lille fyr til sin lærerinde. Det viste sig, at moderen var død af aids.

Historien er blot en af de mange, som jeg hørte under mit ophold i Swaziland, hvor det er dagligdag, at børn passer deres aidssyge forældre. Dengang i 90’erne, da folk pludselig døde uden nogen forklaring, blev de døde lagt i massegrave. Hiv er stadig en krig, der kræver sine ofre. Kirkegårdenes gravsten vidner om den lave gennemsnitsalder. I dag får de døde dog en gravsten eller træplade.

Mange af børnene på Kuhlala-skolen i det nordlige Swaziland har mistet en eller begge forældre på grund af hiv. Drengen i midten har mistet begge forældre og bor hos sin farfar. En del af børnene er selv smittet. Foto: Adam Garff.
Mange af børnene på Kuhlala-skolen i det nordlige Swaziland har mistet en eller begge forældre på grund af hiv. Drengen i midten har mistet begge forældre og bor hos sin farfar. En del af børnene er selv smittet. Foto: Adam Garff.

Generationen, der forsvandt

Følgevirkningerne for de efterladte kan ingen helt overskue. En generation af voksne forsvandt, og traumatiserede børn gemmer på store sorger. Mange forældreløse bor alene. Store søskende tager ansvar for de mindre, og maden er knap. Medicinen kommer heller ikke altid frem. Der er ikke råd til at tage bussen ind til byen for at få fat i medicinen på klinikkerne.

Hiv-bekæmpelse i 20 lande

Det Danske Bibelselskab har arbejdet med hiv-bekæmpelse i Swaziland de sidste seks år sammen med det lokale bibelselskab, der samarbejder tæt med skoler og kirker. Her bliver der formidlet viden om hiv med det formål at stoppe spredningen. Der bliver også talt om sikker sex og ansvar for eget og andres liv. Og endelig tales der om den brutale stigmatisering og udstødelse af hiv-smittede, som har været en sørgelig realitet i mange afrikanske samfund. Alt sammen med fortællingen om Den Barmhjertige Samaritaner som omdrejningspunkt.

Programmet hedder da også Den Barmhjertige Samaritaner og findes nu i 20 afrikanske lande. Det har reddet menneskeliv. I Swaziland har jeg oplevet, hvordan mennesker er blevet bevæget af budskabet om, at vi har pligt til at hjælpe de syge og udsatte. Naboer, der tidligere vendte de aids-syge ryggen, har taget opgaven på sig. Jeg mødte kvinden Gugu Dlamini, der ejer et lille jordlod med sin mand.

Med udgangspunkt i fortællingen om Den Barmhjertige Samaritaner skal børnene lære, at man skal drage omsorg for de syge og hjælpe hinanden. Foto: Adam Garff.
Med udgangspunkt i fortællingen om Den Barmhjertige Samaritaner skal børnene lære, at man skal drage omsorg for de syge og hjælpe hinanden. Foto: Adam Garff.

Bibelens fortællinger bevæger

For fem år siden deltog Gugu i bibelselskabets kursus i sin kirke, der ligger i en landsby 35 kilometer fra byen Manzini, som er en af de største byer i Swaziland. Hun blev grebet af ideen om at hjælpe de syge og har siden undervist hundredvis af de lokale i programmet, der breder sig som ringe i vandet. Desuden følte hun sig kaldet til at tage vare på en gruppe forældreløse børn, der boede i nærheden. Dem laver hun mad til hver dag.

Moringa, kyllinger og omsorg

Gugu er også involveret i det nye projekt for de hiv-ramte børn. Projektet er holistisk og har stadig Den Barmhjertige Samaritaner som grundfortælling. Ideen er desuden, at børnene skal tilbydes en støttende skulder og have lettere adgang til medicin. Den vitaminrige Moringa-plante vil blive uddelt for at stabilisere de smittedes diæt, så de bedre kan optage deres medicin. Børnene får også kyllinger, de kan opdrætte, sælge og tjene penge på. 

Med udgangspunkt i fortællingen om Den barmhjertige samaritaner lærer børnene, at man skal drage omsorg for de syge og hjælpe hinanden.

Gugu Dlamini forsørger forældreløse børn, der lever alene eller uden familie. "Ellers får de kun ét måltid om dagen henne på skolen. Og man kan ikke lære på tom mave," som hun formulerer det. Gugu er frontløber i projektet for de hiv-ramte børn. Foto: Adam Garff.
Gugu Dlamini forsørger forældreløse børn, der lever alene eller uden familie. "Ellers får de kun ét måltid om dagen henne på skolen. Og man kan ikke lære på tom mave," siger hun. Gugu er frontløber i projektet for de hiv-ramte børn. Foto: Adam Garff.

Programmet vil undervise meget konkret i, hvordan hiv smitter. Og så vil der helt bevidst blive talt åbent om sygdommen. En væsentligt del af projektet er også at bearbejde de traumer, børnene har, efter at have mistet forældre og passet døende familiemedlemmer.

Hiv er en krig, der fortsætter, og i Swaziland betyder det, at en masse forældreløse børn er overladt til sig selv. Det kan godt være, man ikke kan redde hele verden, men vi kan sagtens hjælpe mange flere. Der skal i virkeligheden meget lidt til. Og de børn vi hjælper, vil give håb til andre. 

På forhånd tusind tak for din hjælp!

Mange børn i Swaziland får kun ét måltid om dagen. 69% af befolkningen lever i fattigdom. 1/4 del af Swazilands befolkning sulter. Drengens måltid indtages på skolen. Hvis ellers madvognen når frem. Foto: Adam Garff.
Mange børn i Swaziland får kun ét måltid om dagen. 69% af befolkningen lever i fattigdom. 1/4 del af Swazilands befolkning sulter. Drengens måltid indtages på skolen. Hvis ellers madvognen når frem. Foto: Adam Garff.
Kuhlahla-skolen ligger i den nordlige del af Afrikas sidste enevældige kongedømme. Mange af børnene har mistet en eller begge forældre og har selv hiv. 1/3 af alle børn i Swaziland bor ikke sammen med deres biologiske forældre. Foto: Adam Garff.
Kuhlala-skolen ligger i den nordlige del af Afrikas sidste enevældige kongedømme. Mange af børnene har mistet en eller begge forældre og har selv hiv. 1/3 af alle børn i Swaziland bor ikke sammen med deres biologiske forældre. 25% af befolkningen er smittet med hiv. Foto: Adam Garff.
Disse børn er blot nogle af eleverne på Kuhlahla-skolen i det nordlige Swaziland, der har mistet en eller begge forældre til aids. Eller selv har hiv. De er hjulpet af hiv-programmet The Good Samaritan. Foto: Adam Garff
Swaziland har verdens laveste gennemsnitslevealder: 48,7 år. Disse børn har alle mistet en eller begge forældre. Det hænder, at børn bliver taget ud af skolen, hvis de bliver testet hiv-positive, fordi forældrene frygter mobning og stigmatisering. Sygdomme er et stort tabu i landet. Hiv-ramte børn kan overleve med medicin. Hvis ellers de husker at tage den. Foto: Adam Garff.
Børnene spiller ofte fodbold på bare fødder og skærer sig på den stenede plæne. Når børnene får renset deres sår, er lærerne nervøse for at blive smittet. Der er nemlig ingen engangshandsker på skolen. Foto: Adam Garff.
Børnene spiller ofte fodbold på bare fødder og skører sig på den stenede plænen. Når børnene får renset deres sår, er lærerne nervøse for at blive smittet. Der er nemlig ingen engangshandsker på skolen. Foto: Adam Garff.
41% af de gravide kvinder i Swaziland har hiv. Ikke alle kvinder kommer på hospitalet og får de antiretrovirale medikamenter, som kan nedsætte risikoen for overførsel af smitte. Foto: Adam Garff.
41% af de gravide kvinder i Swaziland har hiv. Ikke alle kvinder kommer på hospitalet og får de anti-retrovirale medikamenter, som kan nedsætte risikoen for overførsel af smitte. Foto: Adam Garff.

Fakta om Swaziland

 • 1,4 millioner indbyggere
 • Mere end 26% smittet med hiv
 • 41% af alle gravide kvinder har hiv
 • Gennemsnitslevealderen er en af verdens laveste: 48,7 år
 • 125.000 børn er forældreløse
 • 1/3 af alle børn i Swaziland bor ikke sammen med deres biologiske forældre 

(Kilde: Blandt andet UNAIDS)

Projektet

 • Donerer kyllinger, som børnene lærer at opdrætte mhp. en indkomst
 • Dyrker den næringsrige Moringa-plante
 • Får hiv-medicin bragt ud til børnene
 • Oplyser om hiv
 • Traumebehandler
 • Omsætter fortællingen om Den Barmhjertige Samaritaner til handling
 • Involverer præster, lærere og frivillige fra Swazilands kirker