Når mange – især iranere – ønsker at konvertere, skyldes det især, at de er desillusionerede. Iranske Sara Afshari er i Danmark for at arbejde med farsitalende, der er konverteret eller ønsker at konvertere til kristendommen og komme med en række anbefalinger til kirkerne om, hvordan det gøres bedst. Foto: Philip Seden
Når mange – især iranere – ønsker at konvertere, skyldes det især, at de er desillusionerede. Foto: Philip Seden.

10.04.2018 Af Louise Graa Christensen

Hun vil hjælpe kirker og konvertitter til at forstå hinanden

Iranske Sara Afshari er i Danmark for at arbejde med farsitalende, der er konverteret eller ønsker at konvertere til kristendommen og komme med en række anbefalinger til kirkerne om, hvordan det gøres bedst

Da ph.d. og tidligere leder på SAT-7 Sara Afshari blev spurgt, om hun ville komme til Danmark og arbejde med den strategiske udvikling for det kirkelige arbejde blandt farsitalende i Danmark, skyndte hun sig at takke ja. For hun har beskæftiget sig med feltet i mange år og har netop færdiggjort sin ph.d.-afhandling fra Edinburgh University med en afhandling om iranske kristne.

”Jeg vil gerne bruge min viden til at hjælpe de farsitalende immigranter og flygtninge, som er konverteret eller ønsker at konvertere, med at forstå de kristne kirker i Danmark. Og jeg vil hjælpe kirkerne til at forstå dem. Det skal være en tovejs-proces”, siger hun. Det er et vigtigt stykke arbejde, fordi Sara Afshari kan se, at kristne kirker og farsitalende med et ønske om at konvertere ofte har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at konvertere. Når hun har afsluttet sin opgave og forlader Danmark i maj måned, er målet derfor at have udarbejdet en række anbefalinger til kirkerne.

Jeg vil gerne bruge min viden til at hjælpe de farsitalende immigranter og flygtninge, som er konverteret eller ønsker at konvertere, med at forstå de kristne kirker i Danmark. Og jeg vil hjælpe kirkerne til at forstå dem. Det skal være en tovejs-proces

SAT-7 hjælper mange

Når Sara Afsharis opgave er så vigtig, skyldes det blandt andet, at antallet af iranske konvertitter er stigende. Derfor er der også behov for, at de europæiske kirker – og heriblandt de danske - har en række værktøjer til at hjælpe dem, mener Sara Afshari. ”Når mange – især iranere – ønsker at konvertere, skyldes det især, at de er desillusionerede. De oplever at blive forfulgt og ser vold og uretfærdighed, og så bliver mange bitre og ønsker hævn”, siger hun. Heldigvis oplever hun, at konvertitterne finder glæde og tryghed igen. De fleste eksempler på det har hun fra sit tidligere arbejde som en af lederne af SAT-7, hvor hun var ansvarlig for opstarten af den farsisprogede del af kanalen.

”Vi fik blandt andet en henvendelse fra en kvinde, der havde mistet sin eneste søn i en gadekamp. Det, hun ønskede sig mest af alt, var hævn over de ansvarlige. Men da hun tilfældigt så SAT-7, der den dag viste en film om Jesus, forstod hun pludselig, at når Jesus kunne tilgive, kunne hun også. Nu er hun et ændret menneske,” siger Sara Afshari.