Hvordan skal Bibelens sprog lyde i dag?
"Vær mig nådig" er i nyoversættelsen af Salme 51 formuleret med ordene "hold din hånd under mig".

14.09.2017 Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

Hvordan skal Bibelens sprog lyde i dag?

Bibelen er en markant bog, der fremkalder stærke og mangfoldige holdninger. Ikke mindst når det gælder oversættelse. Bibelselskabet vil gerne lokke holdningerne ud af busken og efterlyser derfor grupper, der vil læse og kommentere den nudanske oversættelse af Det Gamle Testamente, som netop nu er under udarbejdelse 

”Herre, du ser ind i mig, ser alt af mig. Du ved, hvornår jeg sætter mig og rejser mig, på lang afstand kan du se, hvad jeg tænker”. Sådan lyder det i den nudanske oversættelse af Salmernes Bog, som Bibelselskabet udgav i maj. Det er umiskendeligt Salme 139, men med lidt andre ord end 1992-oversættelsen. Det er anderledes, nogle vil savne et ”ransager”, mens andre vil finde den nye formulering nærværende og velvalgt – og mere forståelig. Nogle vil i andre salmer foretrække en formulering som ”vær mig nådig”, mens andre vil være glade for det nudanske ”hold din hånd under mig”.

Sådan er det, når man oversætter. Der træffes valg i hvert eneste vers, når oversætterne arbejder sig gennem teksten, sådan som Ida Jessen, Else Kragelund Holt og Mette Behrndtz har gjort det med Salmernes Bog. Andre hebraisk- og dansksprogskyndige har været og er i gang med Anden Mosebog, Esajas, Job og de øvrige skrifter i Det Gamle Testamente.

Bibelen på nudansk skal ikke erstatte 1992-oversættelsen, men være alternativet til den læser, der ikke kender Bibelens og kristendommens sprog og vil snuble og gå i stå i den autoriserede oversættelse. At der er brug for sådan et alternativ har udbredelsen af Den Nye Aftale allerede vist.

Oversættelsen af ”Den Gamle Aftale” er i fuld gang, og målet er naturligvis, at vi om nogle år kan udgive hele Bibelen på nudansk. Den Nye Aftale udkom første gang i 2007 og blev revideret i 2011 – og skal også ses igennem igen, inden den indgår i den samlede bibel. Bibelen på nudansk skal ikke erstatte 1992-oversættelsen, men være alternativet til den læser, der ikke kender Bibelens og kristendommens sprog og vil snuble og gå i stå i den autoriserede oversættelse. At der er brug for sådan et alternativ har udbredelsen af Den Nye Aftale allerede vist.

Nu er vi i gang med ”Den Gamle Aftale” – Det Gamle Testamente. Ud over Salmernes Bog er enkelte andre skrifter allerede udgivet, det gælder Første Mosebog og Prædikerens Bog, og det gælder Dommerbogen, Jonas’ Bog og Daniels Bog.

Det er ikke umiddelbart planen at udgive flere af de gammeltestamentlige skrifter, inden Bibelen på nudansk udkommer om nogle år. Til gengæld vil vi inden da meget gerne have respons og tilbagemeldinger på de skrifter, som allerede er oversat – det gælder både de udgivne og de ikke-udgivne skrifter. Derfor inviterer vi nuværende og kommende bibellæsere til at læse med og overveje, om oversætterne har truffet de rigtige valg – og eventuelt foreslå alternativer. Det giver mulighed for at dykke ned i teksten på en helt anden måde, end de fleste ellers har mulighed for – og for at få indflydelse på, hvordan Bibelens sprog lyder på nudansk.

i har bibelske eksegeter til at gå oversættelserne efter i sømmene med henblik på det hebraiske, så når vi inviterer til respons, så er det først og fremmest for at få tilbagemeldinger på, om teksterne fungerer på dansk, om det er smukt, godt og moderne dansk. Vi vil gerne have så bred en tilbagemelding som muligt, så vi håber, at mange vil melde sig – også fra forskellige sammenhænge: læse- og studiegrupper, skoleklasser, konfirmander, højskoleelever og andre.

Hvad gør man, hvis man vil læse med?

Send en mail til nudansk@bibelselskabet.dk, hvor du skriver, at du er interesseret i sammen med en læsegruppe / konfirmander / kolleger at give respons på den nudanske oversættelse af Det Gamle Testamente. Så får I en mail tilbage med nærmere oplysninger om, hvilke skrifter der p.t. er tilgængelige ud over dem, der allerede er udgivet. Der er allerede nu oversat et ret bredt udvalg af skrifter fra Det Gamle Testamente. Og selvfølgelig får I information om, hvilke kriterier, der ligger til grund for netop denne type oversættelse og hvad vi særligt beder jer lægge mærke til – og i øvrigt praktiske informationer om, hvordan teksterne stilles til rådighed.

Deadline for tilbagemelding på oversættelserne er den 1. februar 2018, så læsegrupperne skal fungere i efteråret 2017. Deadline for tilmelding er den 1. oktober.

Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær i Bibelselskabet.