En bibelbutik i Mellemøsten. Foto: Dag Kjær Smemo
I disse år opleves ekstra stor efterspørgsel på Bibelen i muslimske lande. Mange konverterer, fordi de får adgang til Bibelen på deres modersmål, og fordi Bibelen og den kristne Gud giver nyt håb. Foto: Dag Kjær Smemo

13.09.2021 Leder af et bibelselskab i Mellemøsten

Hvorfor vil muslimer læse Bibelen?

Mere viden om kristendommen kan komme fordomme til livs.

I Mellemøsten er der mange fejlopfattelser af kristendommen, fx, at de kristne har tre guder, at Bibelen er ufuldstændig, at der er fire nye testamenter, at Jesus ikke blev korsfæstet osv. Fordi de er opfattelser, der gennemsyrer samfundet, møder jeg også kristne, som tror på dem.

Ny teknologi åbner nye døre

Det kan vække stor skyldfølelse, når der sættes spørgsmålstegn ved ens børnelærdom om kristendommen. Men her åbner ny teknologi nye døre. Det er i dag nemmere end nogensinde at finde informationer om, hvad kristendom er. Derved kan flere i det stille indse, at det, de har lært om kristne eller kristen tro, ikke altid svarer til virkeligheden.

Det ansporer også mange til selv at læse i Bibelen og til at opsøge en præst eller bibelkyndig, når spørgsmål opstår. Dét mærker vi tydeligt på bibelselskabernes kontorer.

Gratis bibler til kurser

Nogle er interesserede i at læse og studere Bibelen af intellektuelle og uddannelsesmæssige grunde. På universitetsstudier i kunsthistorie anbefaler man, at Bibelen studeres, så man eksempelvis bedre forstår byzantinsk kunst. Da der er mange bibelske steder i Mellemøsten, har man også brug for studerende i turisme, der har kendskab til bibel og kristendom.

Bibelselskabet modtager løbende anmodninger fra universiteter, der efterspørger materiale, og vi leverer gratis bibler til historie- og religionskurser. Efterspørgslen er ikke blevet mindre under coronapandemien, snarere tværtimod, og vi ønsker at fortsætte denne distribution, så længe vi har midler til rådighed.

Bibelskrift fra Mellemøsten
Mange holder deres tro hemmelig, for det kan være farligt at bekende sin kristne tro. Det ved de kristne minoriteter i muslimske lande kun alt for godt. Foto: Andrea Rhodes

Flere søgende, flere bibellæsere

Andre mennesker er interesserede i at læse Bibelen, fordi de har åndelige spørgsmål eller behov. De overvejer de store spørgsmål: Hvad er meningen med at være i denne verden? Hvad er min opgave i livet? Hvor er Gud i alt det, der sker? De læser forskellige religiøse bøger og vil sammenligne: Hvorfor er der forskelle mellem disse bøger, hvis der er én Gud?

Under pandemien har vi oplevet, at antallet af søgende er steget, men også, at kristne er begyndt at bruge mere tid på at studere Bibelen. Vi har også oplevet, at folk, der læste Bibelen for at bevise, at den ikke var sand, er kommet til tro på Jesus.

Nye muligheder

Distribution af gratis bibler, især på gader og stræder, er ikke velset, og medier har misbrugt omtaler af den slags uddelinger til at gøre folk fjendtlige over for kristne. Vi respekterer, at man ikke ønsker, at bibler uddeles på gaden. Takket være støtten fra søsterbibelselskaber tilbyder vi i stedet gratis bibler til kirkerne, og vi sælger bibler på markeder til overkommelige priser.

Mens pandemien betød, at vi fik meget få besøgende i vores bibelbutik, ser vi nu frem til bedre at udnytte mulighederne på de nye, virtuelle platforme. Der kan vi tilbyde alternative måder at købe en bibel på. Og der er også mulighed for at dele kommentarer om os og Bibelen.

 

Artiklens forfatter er anonym af sikkerhedsmæssige hensyn.