Birgitte Stoklund Larsen. Foto: Dan Henrik Møller.
Birgitte Stoklund Larsen fremlagde beretningen ved Bibelselskabets repræsentantskabsmøde, som i år blev afholdt online. Foto: Dan Henrik Møller.

20.05.2021 Af Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

I lyset af Bibelen 2020 – og en pandemi

Bibelselskabets årsberetning for 2020 ved Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

Vi gik ind i 2020 med store forventninger. Det var året, hvor den nye bibeloversættelse, Bibelen 2020, skulle udkomme. Vi var spændte og en anelse urolige, og først og fremmest glædede vi os! Vi glædede os til at vise den nye oversættelse frem – ja, vi glædede os til festen oven på en lang oversættelsesproces. Vi glædede os til, at Bibelen 2020 skulle i brug – det vigtigste af det hele.

Meget blev anderledes, end vi havde forventet. Alle kender corona, og jeg vil ikke tale om aflysninger og alt det, der skulle have været. Lad os hellere glæde os stort over det, der blev – trods alt. For der er meget at glæde sig over. Det er let at tænke udgivelsen af en ny bibeloversættelse som en afslutning, men det er gået op for mig i årets løb, at det jo i virkeligheden er en ny begyndelse. Det er, når den er udgivet, en ny oversættelse for alvor skal stå sin prøve – når den møder læserne.

Jeg indrømmer gerne, at arbejdet med oversættelsen ind imellem har kostet søvnløse nætter. Og jeg er helt sikkert ikke den eneste, der er vågnet op midt om natten med en tanke om noget, der var glemt: Fik vi styr på anførselstegnene hos Jeremias? Var det ok, som det landede med synden? Og hvad med Israel og Juda? Vi har ligget vågne - men hvor er det da så godt, at Bibelen også kan holde læserne vågne og begejstrede. En erfaren præst skrev til mig:

”Nu har jeg læst i to nætter, jeg er begejstret. Jeg glæder mig til at dykke ned i den, bruge den, diskutere den med menigheden og på den måde puste liv i gudstjenester, studiekredse m.v. Tusind tak!”

Så bliver man glad! Jeg fik mails om en 18-årig ung mand, der spontant havde fortalt sin mor, at ”den her bibel er altså megagod”, og samme dag kom en besked fra en ældre herre, der kaldte Bibelen 2020 for ”en øjenåbner for os ’gamle’ bibeltro”.

Min sjæl, hvad vil du mere? Det er den største ros, den nye bibel kan få, at både gamle og nye læsere har taget den til sig. At Bibelen 2020 bliver læst og gransket, og at den er med til at åbne Bibelen for både nye og gamle læsere. De mange reaktioner viser, at der er et kæmpe engagement omkring Bibelen, at den virkelig er vores bog.

Tak til alle, der har sendt – og sender – kommentarer og spørgsmål til den nye bibeloversættelse. Vi er glade for det hele – korrekturfejl bliver selvfølgelig rettet, og alle kommentarer bliver samlet og noteret til en revision om nogle år. Vi reviderer ikke løbende – med én undtagelse, som de fleste kender: Vi har foretaget en mindre revision i Den Nye Aftale i kølvandet på debatten om oversættelsen af Israel i Den Nye Aftale i april sidste år.

Første oplag af Bibelen 2020 blev solgt hen over sommeren, og i efteråret kom et nyt oplag – eller rettere en ny udgave. Bibelen 2020 er trykt i mere end 25.000 eksemplarer.

Bibelen 2020 fik til og med Kristeligt Dagblads kirkelige initiativpris 2020, en anerkendelse, vi er både glade for og stolte over.

2020 har i det hele taget været et godt bibelår, vi har alt i alt solgt omkring 55.000 bibler eller Nye Testamenter – det er selvfølgelig både den autoriserede og Bibelen 2020. Trods omstændighederne med nedlukning og pandemi er det gået over forventning. Mange har søgt livsmod i de bibelske tekster, der taler stærkt til mennesker i krisetider – en artikel med ”bibelvers til trøst og håb i en coronatid” er den mest læste artikel i 2020 på Bibelselskabets hjemmeside.

Oversættelse er en nødvendighed

Der læses rundt omkring. I efteråret, da landet var knap så nedlukket, var jeg – og mange af oversætterne – rundt og holde foredrag om Bibelen 2020. Det var virkeligt opløftende. Det er jo teksten og læserne, det handler om. Hvis teksten ikke når sine læsere, er det ligegyldigt. Det har været fantastisk at opleve engagementet og nysgerrigheden rundt omkring.

Når man taler om Bibelen, kommer spørgsmålene – de kritiske spørgsmål, de gode spørgsmål og også spørgsmål, som man ville have ønsket, nogen havde stillet undervejs. Det er altid kontroversielt at nyoversætte tekster, som så mange mennesker har et forhold til – og også kender og elsker i bestemte formuleringer. Sådan er det altid med bibeloversættelser, men lige nu er også en tid, hvor der sættes spørgsmålstegn ved oversættelse som sådan: Der er gået identitetspolitik i oversættelse – på godt og ondt. Det gode er, at det er gået op for flere, at oversættelse ikke er en neutral disciplin, hvor man erstatter et ord på et sprog med et ord på et andet sprog, der betyder det samme. At oversætte er at tolke – sådan er det.

Det mindre gode er, at oversættelse derfor også er kommet under mistanke. Vi har fået diskussioner om det, man kalder kulturel appropriation, og her er oversættelse et varmt emne: Hvordan kan man omsætte en tekst fra en tid og kultur til en helt anden sammenhæng? Kan man i en sådan optik overhovedet oversætte uden at begå overgreb?

Oversættelsesdiskussioner er ikke nye, slet ikke i en kristen sammenhæng. De kristnes første bibel var en oversættelse, Septuaginta, den græske oversættelse af det, vi kalder Det Gamle Testamente. Og reformationens største betydning var oversættelsen af Bibelen til folkesprogene, fordi det satte gang i en lavine af uddannelse og dannelse. Kristendommen er en oversættelsesbevægelse, og bibelselskaberne står centralt i denne bevægelse. Det er hos bibelselskaber verden over, at man finder kompetence og erfaring med oversættelse og erfaringsbåret indsigt i, at oversættelse også handler om kultur - og om inkarnation.

At oversætte er nødvendigt, hvis læsere i dag skal have fornemmelsen af, at Bibelen stadig er relevant og nærværende. Og en fornemmelse af, at Gud taler vores sprog. Men at oversætte er også at oversætte mellem kulturer og at gøre samtale mulig. Det er en fane, vi godt kan løfte.

Første skridt på vejen til ny kirkebibel

Bibelen 2020 kan noget – men den kan ikke alt.

Vi har nu på Bibelselskabet to danske bibler, som er oversat fra grundsprogene. Vi har Bibelen 2020, og vi har den autoriserede oversættelse fra 1992. Det er to forskellige oversættelser, og sigtet med de to oversættelser er forskelligt. Dét har været vigtigt for Bibelselskabet at holde fast i hele vejen. Vi har bestræbt os på i vores kommunikation ikke at promovere den ene på bekostning af den anden – vel vidende, selvfølgelig, at sammenligning er et vilkår, når det gælder bibeloversættelse.

Bibelen 2020 skal ikke autoriseres. Det har aldrig været hensigten med den nudanske oversættelse. Det har givet friere rammer for oversættelsen af Bibelen 2020, end hvis det havde været en ny kirkebibel.

Det gode spørgsmål er, hvornår vi skal have en ny autoriseret oversættelse? Sproget udvikler sig, og erfarne præster fortæller, at konfirmander i dag har større forståelsesproblemer end tidligere med den bibel, vi bruger i kirken. Bibeloversættelse tager tid, og hvis man forestiller sig, at en bibeloversættelses levetid er 40-45 år, som det har været tilfældet i det 20. århundrede, så er det tid til at overveje en ny kirkebibel.

Det er ikke noget, man lige går i gang med – til gengæld er der rigtig gode forudsætninger for at lave et solidt forarbejde til en ny autoriseret oversættelse. Bibelen 2020 og opmærksomheden på oversættelsen er med til at skabe momentum for en diskussion af, hvad der er en god kirkebibel i det 21. århundrede. Man kan drage erfaringer på basis af ikke bare en, men to bibeloversættelser. I en folkekirkelig sammenhæng kan det indgå som et element i den store drøftelse af liturgi, som biskopperne har sat i gang for nogle år siden – og som vil finde en form for landing i 2022.

Bestyrelsen i Bibelselskabet har derfor besluttet at sætte gang i et forarbejde til arbejdet med en ny autoriseret oversættelse. Det er ikke en beslutning om at begynde en ny oversættelse, men en beslutning om at tilvejebringe grundlaget for en beslutning om en ny oversættelse. Det lyder knudret; den korte version er, at det er et skridt på vejen til en ny kirkebibel. Det handler om at få opsamlet erfaringer med både den autoriserede bibel i gudstjenesten, men også med de erfaringer, der rundt omkring bliver gjort med Bibelen 2020. Og det handler om at få afdækket behovet for en ny bibeloversættelse: Er der ny forskning eller nye videnskabelige udgaver, der nødvendiggør en ny oversættelse? Hvordan tænker man rundt omkring - i folkekirken og hos katolikker, baptister og alle de andre trossamfund - om en ny autoriseret bibeloversættelse? Det skal Bibelselskabet afdække de kommende år – så man også kan se konturerne af, hvordan en ny autoriseret oversættelse skal se ud. Skal det være en revision eller en nyoversættelse? Efter hvilke principper skal en ny kirkebibel oversættes?

Det betyder ikke, at der kommer en ny oversættelse om få år – eller i dette årti. Men det betyder, at vi har begyndt en proces – og vi håber, at alle jer, der danner bagland for Bibelselskabet vil bakke op om arbejdet og tage del i det. Med til afklaringen hører også spørgsmålet om, hvordan man kan finansiere en ny oversættelse. Det bliver en udfordring – ligesom det også kan blive en udfordring at finde egnede oversættere til den store opgave. Der er ikke mange at tage af.

Det er en spæd begyndelse på noget nyt. Men det er også fremtid.

For første gang: Hele Bibelen som lydbog

Nu er sagen, at vi har en ny bibeloversættelse – og den skal i omløb. Udgivelse er netop ikke kun en afslutning, men i høj grad også en ny begyndelse. Oversættelsesarbejdet skaber grøde og nye begyndelser.

Hvis man ser på årene efter udgivelsen af den autoriserede oversættelse, så var 1990’erne frugtbare år for Bibelselskabet med langtidsholdbare udgivelser i kølvandet på oversættelsen. Vi arbejder på, at 2020’erne skal være et frodigt årti for bibeludgivelser – hvor vi også bruger den bibeloversættelse, vi har fået på nye måder.

Den gennemgribende digitalisering betyder, at vi ser på teksten på andre måder. Bibelen er en bog, men set i et forlagsperspektiv er de digitale bibeltekster tekster, der kan udgives på mange forskellige måder. Vi har fået større opmærksomhed på og bedre muligheder for at udgive enkelte skrifter i særlige udgaver og til særlige målgrupper. Det er noget, vi vil arbejde mere med i de kommende år. Teksten er den samme, men indpakningen forskellig. Håbet er naturligvis, at det vil være med til at gøre Bibelen nærværende for endnu flere mennesker.

Det er også værd at nævne, at Bibelen i 2020 fik et regulært lydbogsgennembrud – for første gang findes hele Bibelen nu som lydbog, som man kan downloade eller streame og høre når som helst. Vi tror, mange vil have glæde af denne genvej til Bibelen fremover.

Styrket fokus på forfulgte kristne

Det danske bibelselskab har klaret sig godt i 2020 – på trods af coronasituationen. Ude i verden ser situationen desværre noget mere broget ud. Pandemien har spændt ben for mange gode tiltag og har også bragt en del bibelselskaber i akut krise. Dér har vi et ansvar for at hjælpe.

De forenede bibelselskaber er et stærkt fællesskab. Sammenslutningen så lyset i kølvandet på Anden Verdenskrig i 1946, hvor det danske bibelselskab var blandt grundlæggerne og har netop fejret 75-års jubilæum. Fællesskabet i de forenede bibelselskaber har vist sin styrke under den verdensomspændende pandemi med helt konkret opbakning og støtte til bibelarbejde under pres. Det er et stærkt og givende fællesskab, hvor vi takket være generøse donorer i Danmark er i stand til at leve op til ansvaret for at støtte bibelarbejdet ude i verden. Og støtten går ikke kun én vej: vi får virkelig meget igen fra fællesskabet i form at inspiration og engagement. Det er der grund til at være taknemmelige for.

Når vi støtter ude i verden, har vi naturligvis særligt øje for at støtte der, hvor behovet er størst – hvor fattigdommen er størst, eller hvor kristne er under pres eller er forfulgte. Netop forfulgte kristne har været et fokusområde i flere år, og derfor var det også helt naturligt at sige ja, da Tænketanken for forfulgte kristne sidste år spurgte, om vi ville indgå et samarbejde om udgivelse af tænketankens første rapport om forfulgte kristne. Vi støtter ude i verden og vil også gerne være med til at sætte fokus på problemstillingen i en dansk sammenhæng. Kristne udgør på globalt plan langt størstedelen af de mennesker, der forfølges på grund af deres tro. Det har vi en forpligtelse til at gøre opmærksom på – samtidig med at vi naturligvis arbejder for religionsfrihed for alle – uanset tro eller ikke-tro.

 

Jeg skal til at slutte, men kan ikke gøre det uden at vende coronasituationen. Vi har ikke kunnet mødes og deltage i stævner etc. – og det har været frustrerende for alle. Også for alle de frivillige i stiftsudvalg og ambassadørkorps, som jo hører med til det fulde billede af Bibelselskabet. Jeg er helt sikker på, at I har opfattet det som en kæmpefrustration, at det lige netop i 2020, hvor der kom en ny bibeloversættelse, ikke var muligt at mødes. Der er et engagement, som vi skal have samlet op på og givet gejst og entusiasme igen. Det bliver godt igen!

Flere har spurgt, om vi i Bibelselskabet har haft glæde af de hjælpepakker, som har været indført i forbindelse med pandemien? Det har vi ikke – vi har heller ikke søgt, fordi vi har kunnet fortsætte arbejdet gennem hele året.

Bibelselskabets medarbejdere har i lange stræk arbejdet fortrinsvis hjemmefra, men alle har arbejdet hele tiden. Det er kommet os til gode, at vi de senere år har arbejdet målrettet med digitalisering – både på de indre linjer, i administration og bogholderi, men også i kommunikation og markedsføring. Vi har ikke kunnet ”gøre som vi plejer”, men alle medarbejdere har vist stor vilje og evne til at finde ud af, hvordan vi så kunne gøre. Midt i det hele så en ambitiøs, digital julekalender dagens lys, hvor ikke mindre end 1700 personer dagligt svarede på et bibelspørgsmål.

Tak til alle medarbejdere for både indsats og udholdenhed i årets løb! Det har ikke været let hele vejen, men I har virkelig gjort det godt!

Jeg tror, vi er mange, der ikke lige med det første glemmer 2020. Bibelselskabet har klaret sig godt gennem året, men det har været et hårdt år. Og det var slet ikke gået, hvis der ikke havde været opbakning fra mange mennesker rundt omkring Bibelselskabet og jo først og fremmest fra dem, der er tættest på. Tak til samarbejdspartnere og til bestyrelsen – og en særlig tak til Bibelselskabets formand og forretningsudvalg for stor opmuntring og opbakning til arbejdet. Med et år som 2020 har vi virkelig mærket, hvad det betyder. Tak!

Bibelen 2020

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-210-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Udgave: 2. udgave
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.