"December var en travl tid," fortæller George Andrea, direktør for Bibelselskabet i Syrien. "Vi udgav en særlig julebog fuld af historier, som vi gav til børnene. Guds ord er virkelig på arbejde i Syrien!" Foto: UBS
Vi følger ISOBROS etiske retningslinjer og har indsamlingsgodkendelse fra Indsamlingsnævnet. Foto: United Bible Societies.

Indsamlingstilladelse og -etik

Bibelselskabet følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer og har indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Bibelselskabet samler ind via vores hjemmeside, mobilepay, SMS, bankoverførsel, postomdeling, indstik i aviser, events og gennem sociale medier. 

ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer handler overordnet om:

  • at medlemmerne udviser respekt for bidragyderens integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers integritet og handlefrihed 
  • at der eksisterer åbenhed om egen organisations formål, ledelse og økonomi 
  • at der hersker troværdighed vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler

Du kan finde retningslinjerne udførligt beskrevet på ISOBRO's hjemmeside.

Hvis du mener, at der er sket en fejl eller du er blevet forkert behandlet eller vejledt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til Bibelselskabet på bibelselskabet@bibelselskabet.dk eller tlf. 33 12 78 35.

Klager af mere principiel karakter, der vedrører Bibelselskabets indsamlingsvirksomhed, kan også forelægges indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO.

Se, hvordan du ellers kan støtte