ISOBRO

ISOBRO

ISOBRO er de danske indsamlingsorganisationers brancheorganisation. Ifølge ISOBRO hjemmeside er organisationens formål 

"...at styrke medlemsorganisationerne, fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed og at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver. Organisationens formål realiseres gennem en målsætning og et idegrundlag, som løbende drøftes og justeres af repræsentantskabsmødet.”

Isobros indsamlingsetiske retningslinjer (del A) gælder for alle medlemmer. Overordnet omhandler de:

  • at medlemmerne udvider respekt for bidragyderens integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers integritet og handlefrihed.
  • at der eksisterer åbenhed om egen organisations formål, ledelse og økonomi.
  • at der hersker troværdighed vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler.

Indsamlingsorganisationerne forpligter sig desuden til at udarbejde yderligere retningslinjer, som er specifikke for den enkelte organisation (del B). Derfor har Bibelselskabet naturligvis også udarbejdet og afleveret disse retningslinjer til ISOBRO. 

Retningslinjerne er udførligt beskrevet på ISOBRO's hjemmeside.

Guds ABC

En poetisk og humoristisk gendigtning af Bibelens første kapitler
Guds ABC
229,95

Forfatter: Marianne Iben Hansen
Illustrator: Peter Bay Alexandersen
Sidetal: 64 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-915-3
Mål: 20 x 27 cm.