Mand set fra ryggen. Modelfoto, Pixabay.
Et år inde i sin afsoning traf Kasper en beslutning om, at han ville et andet liv. Modelfoto, Pixabay.

08.03.2021 Thomas Godsk Larsen

"Jeg vil hellere bære frugt, end at folk stikker sig på mig"

Fra narkokriminalitet til universitetsstudium. ”Bibelen blev et vendepunkt,” fortæller 34-årige Kasper.

Kasper sidder i sin lejlighed og forbereder sig til januars sidste eksamen på psykologistudiet. Han er ved at blive udsluset fra fængslet og afsoner den sidste del med fodlænke i eget hjem. Kasper kan snart lægge en kriminel fortid bag sig, som satte ham bag tremmer i 2013, og se frem mod 2. semester på universitetet – og på at være far for sine to drenge.

Det var et år inde i sin afsoning, Kasper traf sin beslutning om at ville et andet liv. Han interesserede sig for litteratur og psykologi, og en fængselspræst, han lærte at kende, lånte ham forskellige bøger: ”Jeg var spirituelt søgende, og det vidste hun. På et tidspunkt spørger jeg, om hun har en bibel, jeg kan låne. Hun forærer mig en og foreslår, jeg lægger ud med at læse evangelierne og et par af Paulus’ breve.”

Men i virkeligheden var mine holdninger baseret på uvidenhed. Det, jeg helt umiddelbart oplevede, var genkendelse.

Skeptisk overfor alt, der hed bibel og kristendom

Kasper sidder med den bibel, han fik, under interviewet, med de understregninger, han lavede dengang: ”Alt, der hed bibel og kristendom, var jeg skeptisk over for. Jeg så religion som kilden til krige og alverdens dårligdomme. Men i virkeligheden var mine holdninger baseret på uvidenhed. Det, jeg helt umiddelbart oplevede, var genkendelse. Jeg kunne genkende Bibelens ord i mit eget liv, i alt det, jeg gik rundt i. Jeg så årsagen til, at jeg sad i fængsel, og jeg oplevede Bibelens opdragende, kærligt opdragende ord.”

Kasper valgte at blive døbt, da hans ældste søn blev døbt. Et af de Jesus-ord, der dengang som nu spiller en særlig rolle i Kaspers liv, er det om fignerne og tjørnebusken, om det gode træ, der bærer god frugt, og det dårlige træ, der bærer dårlig frugt: ”Den er en stadig inspiration og påmindelse om, at vi, at jeg, altid har et valg. Og jeg vil hellere bære frugt, end at folk stikker sig på mig.”

Jeg kunne genkende Bibelens ord i mit eget liv, i alt det, jeg gik rundt i. Jeg så årsagen til, at jeg sad i fængsel, og jeg oplevede Bibelens opdragende, kærligt opdragende ord.

Oplever Bibelen som en 'psykologisk' bog

Kasper fortæller, at han i dag har et større og bredere perspektiv på Bibelen. Men den taler først og fremmest til ham som en ’psykologisk’ bog, siger han, hvis kernebudskab er, at man skal være barmhjertig og ordentlig over for andre mennesker:

”Bibelen er tidløs, fordi den rummer en masse eksistentielle grundkategorier og arketyper. Og så finder jeg igen og igen støtte og vejledning i Bibelen, hvor jeg ellers ville have stået alene. Den lærer mig om kærligheden, allertydeligst i 1. Korintherbrevs kapitel 13, som jeg kan læse igen og igen. Her lærer jeg, at kan jeg se på andre mennesker med samme kærlighed, som jeg ser på mine egne børn, ja, så ser jeg ikke længere i et spejl, i en gåde, men ansigt til ansigt.”

Figentræ. Foto: Pixabay.

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 43-45

Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt. For ethvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke figner af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.