"Der ligger i det at bære et kors en eller anden form for proklamation af et gudsforhold implicit – uanset om begrundelsen for at bære det er af for eksempel æstetiske grunde", siger teolog og ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry. Foto: Pixabay
"Der ligger i det at bære et kors en eller anden form for proklamation af et gudsforhold implicit – uanset om begrundelsen for at bære det er af for eksempel æstetiske grunde", siger teolog og ph.d. Christine Tind Johannessen-Henry. Foto: Pixabay

17.12.2013 Astrid Kienitz

Korset som smykke har betydning for mange danskere

Korset er ikke kun det mest kendte og genkendelige kristne symbol. For mennesker, der bærer kors, kan dets betydning i hverdagen findes på flere niveauer. Forsker vurderer, at man ikke kan komme uden om korsets kristne betydning, når man bærer det

Korset støder man på mange steder. I kirken. I malerier og skulpturer. Inden for musik og film. Og i manges smykkeskrin.

Ligesom troen selv kommer korset i mange forskellige former, og folk bærer dem af forskellige årsager, men ifølge teolog Christine Tind Johannessen-Henry er der altid en kristen betydning i korset:

"Korset er et kristent grundsymbol, og når man bærer det, kan man ikke komme uden om den betydning eller den historie, der ligger i det. Derfor er der heller ingen, der går med kors, hvis de ikke kan stå bag det budskab, der ligger i korset. Alle ved, hvor korset kommer fra og at det er forbundet med kristendom."

Derfor er det at bære kors også i høj grad noget, den enkelte vælger til, fortæller Christine Tind Johannessen-Henry:

"I dag kan man i højere grad end før forvente at få spørgsmål om, hvorfor man går med kors, eller hvad det betyder for en. I den forstand må den enkelte forholde sig til det at bære et kors og tilvalget af kristendommens symbol – uanset om man nu har valgt at bære det, fordi det er pænt eller sejt.”

Det kan være gået i arv i familien ligesom en slægtsbibel, og når man går med korset, giver det en forbindelse til slægten og pårørende, man elsker, som måske nu er gået bort. På den måde kan korset overskride dødens grænse.

"For mange danskere har korset en stor betydning. Christine Tind Johannessen-Henrys har skrevet en ph.d.-afhandling om hverdagstro hos danske kræftoverlevere. Ca. 70 % af de adspurgte kræftoverlevende svarede, at korset har en betydning for dem, men den betydning kan være på flere niveauer.

"Korset er ofte sammenvævet med forholdet til andre mennesker og familien. Man har fået det fra sin far eller en bedstemor eller lignende. Det kan være gået i arv i familien ligesom en slægtsbibel, og når man går med korset, giver det en forbindelse til slægten og pårørende, man elsker, som måske nu er gået bort. På den måde kan korset overskride dødens grænse. Korset bærer altså også i den forstand opstandelsen i sig som kristent symbol," fortæller Christine Tind Johannessen-Henry og fortsætter:

"Der ligger i det at bære et kors en eller anden form for proklamation af et gudsforhold implicit – uanset om begrundelsen for at bære det er af for eksempel æstetiske grunde."

Om korsets betydning i menneskers hverdagsliv peger Christine Tind Johannessen-Henry på, hvordan det både indebærer forholdet til andre og til Gud, men samtidig er noget helt konkret:

"Korset er netop en ting og ikke en abstraktion. Man kan mærke det og sanse det og have det helt tæt på. Det er noget man i bogstaveligste forstand kan bære på huden og ved hjertet."

Med dets meget individuelle betydninger i hverdagen er korset afgørende et stærkt fællessymbol og dermed et betydningsfuldt mærke for hverdagskristendommen:

"Når man bærer et kors, er det at praktisere noget. Det er et stærkt symbol, som man ikke kan tage fejl af. Korset er kristendom", konkluderer Christine Tind Johannessen-Henry.

Christine Tind Johannessen-Henry er teolog og forsker ved Københavns Universitet. Hendes ph.d.-afhandling "Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst" er gennemført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og handler om hverdagstroen hos danske kræftoverlevere. Hun har desuden bidraget til bogen "Livskraft - Studier i kristendom, fortælling og erfaring".