Marianne Iben Hansen og Peter Bay Alexendersen. Foto: Carsten Lundager.