Bibelen 2020 i trykken i Holland. De store trykkemaskiner på bibeltrykkeriet Jongbloed i Holland er i gang med at trykke Bibelen 2020.