Annemette Wahlgren - forsidefoto
”Kampen med min bipolare lidelse var lang, sej og ulidelig, og den kostede mig mit ægteskab og ødelagde næsten den karriere, jeg så gerne ville," fortæller Anne Mette Ahlgreen. Foto: Les Kaner

08.03.2021 Thomas Godsk Larsen

Midt i lidelsen: Greb ud efter Gud

Under en alvorlig kræftsygdom fandt Anne Mette Ahlgreen trøst og håb i Bibelen, blandt andet Klagesalmerne fra Det Gamle Testamente, som en sygehuspræst henviste til

Anne Mette Ahlgreen har været ramt af alvorlig sygdom siden 2012, hvor hun blev diagnosticeret med bipolar lidelse. I foråret 2020 fik hun ydermere konstateret livmoderhalskræft i stadium 3C – den næstmest alvorlige. Hun har et intensivt behandlingsforløb og flere indlæggelser bag sig og er nu blevet medicinsk stabiliseret for sin arveligt betingede bipolare lidelse og erklæret fri for kræft.

”Har aldrig givet mig selv lov til at pibe”

Taknemmelighed er den følelse, der har fulgt hende siden 19. oktober sidste år, hvor hun blev erklæret kræftfri. Men vejen dertil har været lang, fortæller nu 54-årige Anne Mette Ahlgreen:

”Kampen med min bipolare lidelse var lang, sej og ulidelig, og den kostede mig mit ægteskab og ødelagde næsten den karriere, jeg så gerne ville. Da kræften kom til, begyndte jeg at gøre mig tanker om liv og død. Skulle jeg dø fra mine tre piger? Jeg blev meget rationel og forberedte min eksmand på, at jeg måske ikke ville overleve, og at han måtte tage over. Det at blive praktisk midt i det kaotiske har altid ligget til mig. Jeg havde aldrig givet mig selv lov til at sætte mig over i et hjørne og pibe over tingene.”

Skulle jeg dø fra mine tre piger? Jeg blev meget rationel og forberedte min eksmand på, at jeg måske ikke ville overleve, og at han måtte tage over.

Bloggede om tro

Hen over sommeren 2020 skrev Anne Mette Ahlgreen en blog på Facebook, hvor hun åbent og ærligt fortalte om sine tanker og bekymringer. Hun skrev om følelsen af, at ens krop besættes af fjendtlige celler, hun skrev om kræft og sundhed – og om tro:

”Igennem årene har jeg ofte bedt Gud om, at jeg måtte blive rask. Jeg ved godt, det lyder barnligt og utopisk at forvente, at Gud bare skulle fikse det hele. Men det var sådan, jeg havde det. Kom og tag det væk.”

Annemette Wahlgren
Anne Mette Ahlgreen mødte en sygehuspræst, da hun modtog strålebehandling. Præsten henviste hende til Klagesalmerne i Det Gamle Testamente, og nogle af dem ramte hende. Foto: Les Kaner

Ingen lidelse kan gradbøjes

Men bønnerne fik en ny dimension under en af indlæggelserne i foråret. Hun skulle modtage indvendig strålebehandling under rygmarvbedøvelse og ligge stille i 20 timer to gange med en uges mellemrum. En sygehuspræst besøgte hende, og præsten havde postkort med: ”På dem stod nogle moderne bønner om at være syg og om nærvær. Særligt ét af dem fangede mig. Det handlede om at være syg og fortvivlet og bede Gud om hjælp. Præsten henviste også til Klagesalmerne i Det Gamle Testamente, og nogle af dem ramte noget i mig.”

Som mangeårig journalist på socialområdet havde Anne Mette Ahlgreen mødt megen menneskelig lidelse hos prostituerede, hjemløse, hiv-smittede og psykisk syge. De erfaringer kom til at danne baggrund for en samtale, hun havde med en anden præst: ”Jeg var meget optaget af, hvor lille min lidelse var, sammenlignet med, hvor store lidelser der er i verden. Men hun sagde til mig: Ingen lidelse kan gradbøjes – du har lov til at føle afmagt. Det var en trøst og bekræftede mig i, at det er menneskeligt at føle sig afmægtig.”

Jeg var meget optaget af, hvor lille min lidelse var, sammenlignet med, hvor store lidelser der er i verden.

Bibelen rummer håb

Anne Mette Ahlgreen fortæller, hvordan taknemmeligheden fylder i dag, både over at være rask, over, at børnene kan beholde deres mor, og over, at man kan møde præster ét af de steder, hvor livet er sat allermest på spidsen: På sygehuset. Og hun fik ikke kun en raskmelding med hjem:

”En af præsterne forærede mig Bibelen 2020, og jeg er gået i gang med Matthæusevangeliet. I Bibelen er Jesus’ ord og handlinger ofte så overrumplende og overraskende, at vi mennesker kun kan stræbe efter at lære af ham. Jeg er fuld af beundring for ham, havde han levet i dag, var jeg klart fan. Jeg læser også videre i Klagesalmerne. De er poetiske og utroligt smukke, de rummer trods, vrede, vold, selvbebrejdelse – men også håb og tilgivelse."