Torben Rechendorff. Foto: Carsten Lundager.
Torben Rechendorff var medlem af Bibelselskabets bestyrelse i hele 20 år fra 1993-2013. Foto: Carsten Lundager.

30.11.2022 Af Cai Frimodt-Møller, tidligere formand

Mindeord over Torben Rechendorff

Tidligere kirkeminister Torben Rechendorff er død. Et fyrtårn i dansk kirkepolitik, som også var engageret i Bibelselskabets bestyrelse i 20 år. Tidligere formand for bestyrelsen Cai Frimodt-Møller skriver mindeord

Torben Rechendorff ragede op som et fyrtårn, ikke blot på grund af sin højde på 197 cm., men også fordi han som kirkeminister i 1988 – 1993 og årene derefter tegnede dansk kirkepolitik og -kultur med markante fornyelser.

Han blev valgt ind i Bibelselskabets bestyrelse  i 1993. Med ham i bestyrelsen var vi ’on-line’ med dansk kirkeliv og med de funktioner og drøftelser, der knyttede sig til det internationale bibelarbejde.

Han var aktiv ved møderne, og han kunne med sin tørre humor og pudsige indslag og metaforer løse problemer ved diskussioner. Ved hans indgang til bestyrelsen var den nye bibeloversættelse 1992 netop udkommet, og Rechendorffs tætte kontakt til kirkeministeriet var med til at skabe det gode forhold til de ministerielle embedsmænd – og politikere.

Han fungerede som et ’opslags-leksikon’ i dansk kirkeliv og -politik.

Blandt de mange initiativer, han iværksatte i sin ministertid, var nedsættelsen af en kommission til fornyelse af salmebogen, hvor Bibelselskabet i mange år har haft forlagsansvaret for dens udgivelse.

Vi var flere fra den daværende bestyrelse, der holdt kontakt med ham indtil kort før hans sygdom, og altid var han optaget af det sociale liv, ikke mindst i det kirkelige perspektiv.

Således var Torben Rechendorff også for Bibelselskabet et lysende fyrtårn, som vi mindes med taknemmelighed.

Cai Frimodt-Møller er tidligere formand for Bibelselskabets bestyrelse (1993-2014).