Gud og os

21.01.2021

Ny antologi går i dybden med Det Gamle Testamente

Hvilken plads har Det Gamle Testamente i den teologiske diskussion i dag? Det har 27 forskere nu givet deres bud på. I Gud og os præsenteres aktuel bibelforskning, der tolker de gamle tekster på ud fra både nye og eviggyldige spørgsmål

Det Gamle Testamente er en tekstsamling, der i to et halvt årtusinde har bidraget til den teologiske samtale og diskussion om forholdet mellem Gud og mennesker. Med Gud og os – Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede føres samtalen videre.

Gud og os er blevet til på baggrund af lektor emerita og ph.d. Else K. Holts ambition om en tidssvarende teologisk fremstilling af Det Gamle Testamente. Bogen dækker samtlige gammeltestamentlige bøger i Bibelen.

Forfatterne bag bogens 27 kapitler forsker i Det Gamle Testamente og repræsenterer aktuel bibelforskning i Skandinavien, Tyskland og Nordamerika. De går historisk-kritisk til teksterne – men med et ønske om ikke kun at være deskriptive. De rejser normative spørgsmål om Guds egenskaber og menneskers forhold til Gud og hinanden, og vover indimellem at give svar.

Gud og os præsenterer en vifte af de væsentligste hermeneutiske greb her ved det 21. århundredes begyndelse. Forfatterne har valgt forskellige metodiske indfaldsvinkler til teksterne, og læseren bydes på klassisk bibelfortolkning såvel som læsninger inspireret af økologi og klima, de menneskelige sanser, computerspil og køn.

Gud og os

Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede
gud og os
349,95

Forfatter: Jan Dietrich og Anne Katrine de Hemmer Gudme (red.)
Sidetal: 578 sider
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-171-4
Mål: 17 x 24 cm.