Upraktisk håndbog i lysegrønt håb

05.09.2019 Pressemeddelelse

Ny bog vil give os håb og mod midt i klimakrisen

Bioetiker og teolog Mickey Gjerris deler sit håb og sine personlige klimaetiske tanker i bogen Upraktisk håndbog i lysegrønt håb

Hvor kan man finde håb, når den eneste klode, vi har hjemme på, ødelægges som følge af menneskeskabte klimaforandringer? Ifølge Mickey Gjerris er klima- og naturkrisen udtryk for et etisk og åndeligt problem. Hvis vi skal løse problemet kræver det, at vi grundlæggende ændrer vores forståelse af menneskets rolle i verden og hvad ”det gode liv” er.

Det letteste er at lukke øjnene eller nedtone de uoverskuelige udfordringer. Men forfatteren siger:

”Vi bliver simpelthen nødt til erkende, at vi ikke kan leve og forbruge som hidtil. Det vil være uansvarligt. For det ligger nu engang som en opgave for os netop nu, at vi bliver bedre til at tage vare på planeten jorden og handler.”

Det er hverken nemt eller praktisk. Men i bogen giver forfatteren et bud på, hvordan man gennem forundring og respekt for naturen udvikler et livssyn, der kan føre til et godt, ansvarligt og meningsfuldt liv. Et livssyn, som – midt i den fortvivlende klimakrise – rummer et lysegrønt håb for fremtiden.

Læseren af den upraktiske håndbog får overblik over klimakrisen, forståelse for dens etiske aspekter og inspiration til at leve et både meningsfuldt og håbefuldt liv midt i den.

Bogen er en del af Bibelselskabets udgivelseslinje ”kultur, tro og eksistens”, som bidrager til en levende debat og refleksion over tidens og eksistensens store spørgsmål – inspireret af Bibelen og kristendommen.

Mickey Gjerris (f. 1969) er teolog og ph.d. i bioetik, tidligere medlem af Det Etiske Råd og i dag lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Han har i 20 år forsket i menneskets forhold til dyr, teknologi, klima, liv og død og meningen med det hele – i et etisk, filosofisk og teologisk perspektiv. Han har udgivet en lang række bøger og artikler og er en stærk stemme i den offentlige debat. Udgangspunktet for hans arbejde skal findes i den danske teolog K.E. Løgstrups forståelse af tilværelsen.

Upraktisk håndbog i lysegrønt håb

Hvor kan man finde håb, når den eneste klode, vi har hjemme på, ødelægges som følge af menneskeskabte klimaforandringer?
lysegrønt håb
249,95

Forfatter: Mickey Gjerris
Sidetal: 208 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-862-0
Mål: 12,7 x 17,7 cm