Det levende ord i nye tider

29.11.2023 Pressemeddelelse

Ny undersøgelse kortlægger brugen af bibeloversættelser

Hvilken bibeloversættelse blev der læst fra sidste gang, du var i kirke? Ny undersøgelse foretaget af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sætter folkekirkens brug af Bibelen 2020 og 1992-oversættelsen under lup

En tredjedel af folkekirkens præster bruger af og til eller ofte Bibelen 2020 til gudstjeneste. Men på tværs af højtiderne gælder det kun for 14 procent – og i julen endnu færre. 

Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) lavet for Bibelselskabet.

Undersøgelsen viser, at der blandt landets præster er en stor lyst til, at menigheden skal kunne tage bibelteksterne til sig. Men om det bedst sker gennem 1992-oversættelsens genkendelighed eller 2020-oversættelsens moderne sprog er der uenighed om blandt både præster og kirkegængere, der har bidraget til undersøgelsen.

”For første gang nogensinde har vi to samtidige bibeloversættelser, og når den frie oversættelse, Bibelen 2020, har vundet indpas mange steder, siger det både noget om oversættelsens kvaliteter og om, at det er det helt rigtige tidspunkt at gå i gang med arbejdet med en ny tekstnær autoriseret oversættelse,” siger generalsekretær for Bibelselskabet Johannes Baun.

FUV’s undersøgelse har to tilgange. I den kvantitative del har man spurgt et repræsentativt udsnit på 223 af landets folkekirkepræster om, hvornår og hvor ofte de bruger Bibelen 2020. Her viser det sig blandt andet, at kvindelige præster oftere bruger Bibelen 2020 end deres mandlige kolleger. Til gengæld har præstens alder og erfaring ingen betydning for valget af oversættelse.

I den kvalitative del har 124 præster i uddybende interview forklaret, hvad der ligger til grund for deres valg, og hvilke styrker og udfordringer de ser ved de to oversættelser. Her hæfter præsterne sig særligt ved, at 1992-oversættelsen er genkendelig, har sproglig tyngde og prægnans, ligger tæt på grundteksterne og er åben for fortolkning, men også ved, at den sprogligt kan virke fremmedartet og vanskelig at læse op fra. Ved Bibelen 2020 hæfter præsterne sig ved, at den er mundret, moderne og let at læse op fra, men også ved, at den savner teologiske kernebegreber som synd og nåde, at den kan virke for hverdagsagtig, og at fortolkningsrummene er mindre.

”Folkekirken taler ikke med én stemme, for ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne. Men med denne undersøgelse har vi fået et smukt kor af stemmer, der kommer til at inspirere os i de 13 år frem mod udgivelsen af en ny autoriseret bibeloversættelse i 2036,” siger Johannes Baun.

Læs rapporten her