Nyt værk kortlægger danske salmer.
Salmesangen har været på retur i nogle årtier, men mødes nu af spirende interesse og entusiasme. Ny grundbog giver et overblik over den danske salmesang. Foto: Det Kgl. Vajsenhus.

03.11.2014 Bibelselskabet

Nyt værk kortlægger danske salmer

Ny, stor grundbog kommer hele vejen rundt om salmesangen i Danmark.

Hvad er en salme? Hvorfor synger man så meget i kirkerne? Hvorfor skal babyer og skoleelever egentlig lære at synge salmer? Og hvad har gospelsang at gøre med dansk kirkemusik?

Salmesang - GRUNDBOG I HYMNOLOGI giver svar på stribevis af spørgsmål, som knytter sig til den danske salmesang. Det sker i en tid, hvor brugen af salmer forandrer sig hurtigt. Salmesangen har været på retur i nogle årtier, men mødes nu af spirende interesse og entusiasme.

Denne nye grundbog i salmesang er skrevet af landets førende forskere og iagttagere på feltet på en måde, så også den almindeligt interesserede læser kan følge med. Bogen indeholder samtidig en mængde nye analyser og tal, som ikke tidligere har været offentliggjort. Vidste du for eksempel at:

• Fra 2003 til 2014 er der solgt knap 850.000 eksemplarer af Den Danske Salmebog.
• 82 procent af befolkningen synger salmer til jul.
• Der findes en salmebog i 61 procent af alle danske hjem.
• I gennemsnit er der 75.000 radiolyttere til transmissioner af gudstjenester på DR P1 – og tallet et let stigende. Den mest brugte salme i radioen er "O Kristelighed".

Salmesang - GRUNDBOG I HYMNOLOGI er redigeret af teologilektor Hans Raun Iversen og adjungeret professor i hymnologi Peter Balslev-Clausen, begge Københavns Universitet.

Salmesang – GRUNDBOG I HYMNOLOGI

Redigeret af Peter Balslev-Clausen og Hans Raun Iversen
Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
ISBN 978-87-7524-178-1
408 sider | Kr. 398,-

Læs mere på Københavns Universitets hjemmeside: www.teol.ku.dk/nyheder/nyheder2014/salmesangen_faar_sin_egen_grundbog.