Johannes Baun. Foto: Carsten Lundager.

12.04.2023 Af Thomas Godsk Larsen

"Også nye generationer skal have en bibel, der opleves nærværende"

Danmark skal have en ny bibel, lød det fra Bibelselskabet i januar måned. Et omfattende arbejde venter, før vi i 2036 står med en ny autoriseret bibeloversættelse. Men hvorfor nyoversætte netop nu, og hvor store ændringer bliver der tale om? Vi har spurgt generalsekretær i Bibelselskabet, Johannes Baun

Vi skal have en ny autoriseret bibeloversættelse i Danmark! Hvorfor nu – og hvorfor lige i 2036?

1992 var året, hvor Det Danske Bibelselskab udgav den nuværende autoriserede udgave af Bibelen. Lige siden har den været omdrejningspunktet for alt, hvad der sker i folkekirken, i Den katolske kirke, i frikirkerne og i resten af det kirkelige Danmark. Men selv om kristendommen arbejder med evigheden som horisont, står tiden ikke stille. Siden 1992 har både forskningen, sproget, traditionen og kulturen udviklet sig. Også nye generationer skal have en bibel, der opleves nærværende. Derfor går Bibelselskabet – med afsæt i en bevilling på 16 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond – nu i gang med en helt ny autoriseret oversættelse af Bibelen. Målet for projektet er udgivelse i 2036, 500-året for den reformation, som også i Danmark satte gang i oversættelsen af Bibelen til de nationale sprog. Der er næppe nogen i dag, der vil underkende betydningen af, at vi har Bibelen i et sprog, man kan forstå. Bibelen kan om noget samle alle kristne og alle kirker – og det fejrer vi med udgivelsen i 2036.

"Lad nu den stakkels bibel være i fred", var der en, der skrev på Facebook, da Bibelselskabet gik ud med nyheden. Hvorfor kan I ikke bare lade bibel være bibel?

Jeg forstår godt bekymringen. Mit udgangspunkt er, at Bibelen rummer så gode nyheder til alle mennesker og er spækket med fortællinger om Gud og mennesker, at vi simpelthen ikke kan lade den være i fred – vi vil dele den med alle danskere. Og skal vi lykkes med det, må vi med års mellemrum genbesøge kildeteksterne og oversætte på ny – som vi har gjort i Danmark siden 1550. At vi går i gang nu, er, mener jeg, rettidig omhu. Når den udkommer i 2036, er der gået lige så lang tid siden 1992, som der dengang var gået fra den autoriserede oversættelse af Det Nye Testamente fra 1948.

Hvad så med den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, som vi har nu?

1992-oversættelsen lever i bedste velgående og er den autoriserede bibeloversættelse helt frem til 2036, hvor afløseren bliver klar. Og i mellemtiden kommer Bibelselskabet ikke til at ligge på den lade side med vores 92’er: I løbet af foråret udkommer den med nye omslag i forskellige størrelser og i en udgave, der er oplagt som gavebibel til brudepar. Så der er noget godt at glæde sig til allerede i år!

En anden bruger på Facebook spørger, hvorfor vi allerede skal have en ny oversættelse, når nu der kom en ny i 2020. Så hvorfor?

Bibelen 2020 er en bibeloversættelse på nudansk, der skal invitere nye bibellæsere ind i Bibelens verden, men som ikke er autoriseret til brug i folkekirken. Det er en mere fri oversættelse, og netop dens fokus på målsproget og denne frihed betyder, at den hverken kan eller skal autoriseres. Erfaringerne fra arbejdet med Bibelen 2020 vil, ligesom erfaringer fra andre landes bibeloversættelser, oplagt indgå i arbejdet med en ny autoriseret bibeloversættelse. Men det er vigtigt at slå fast, at der nu er tale om en helt ny, tekstnær oversættelse af hele Bibelen.

Hvordan vil I sørge for, at sproget i den kommende bibel ikke allerede er forældet, når den udkommer i 2036?

Det er noget, vi vil have fokus på i hele processen. I årene op til udgivelsen vil vi udgive prøveoversættelser, og vi vil gøre forskellige tiltag til at sikre en bred diskussion om sprog, så vi lægger os så tæt op ad det sprog, der tales, samtidig med, at vi viser respekt for traditionen. Ligesom man gjorde ved 1992-oversættelsen og med Bibelen 2020 vil vi også tilknytte formidlings- og dansksprogkyndige i arbejdet. 

Hvad kommer I til at ændre? Hvad med ord som synd, nåde og Israel? Og bliver Bibelen mindre ’kønnet’?

Bibeloversættelser kan sætte stærke følelser i gang, fordi Bibelen betyder så meget for så mange. Det er glædeligt! Men det er alt, alt for tidligt at sige noget om, hvordan oversættelsen af konkrete ord og passager vil komme til at lyde. En bibeloversættelse er et arbejde, der involverer utrolig mange parter: Oversættere, teologiske konsulenter, sprogkonsulenter, forfattere og mange andre. Derudover kommer vi til at invitere en lang række kirkelige interessenter med ind i processen, vi vil udgive prøveoversættelser, iværksætte høringer og så videre. Så mange forskellige får indflydelse på, hvordan Bibelen lyder i 2036.

Hvorfor skal det tage så lang tid?

Bibeloversættelse tager tid, og det skal gøres ordentligt. Der er både den grundige planlægning, sammensætningen af oversættergrupper, de involverende processer, der skal sikre bredt kendskab og ejerskab til arbejdet, udgivelse af prøveoversættelser, revisioner og diskussioner og meget, meget mere. Oversættelsesarbejdet ved den seneste autoriserede bibeloversættelse gik faktisk i gang allerede midt i 70’erne, tog fart i 80’erne og kom i mål i 1992. Også internationalt er det almindeligt at bruge 12-15 år eller mere.