Kirkeretninger, Ukraine. Foto: UBS
Tre ortodokse præster er på gaden på Majdan-pladsen midt i Ukraines hovedstad, Kiev. De maner til fred, mens kampklædte styrker står klar i baggrunden. Foto: Sodel Vlad

27.09.2021 Kirkehistoriker dr.theol. Christian Gottlieb

Overblik over den kirkelige situation i Ukraine

Efter Sovjetunionens sammenbrud og Ukraines selvstændighed i 1991 var den ortodokse kirke i Ukraine indtil for nylig delt i tre fraktioner. Det er den stadig, om end to af fraktionerne har skiftet karakter, efter at der i 2018-19 blev gjort et forsøg på at hele splittelsen og skabe én fælles ortodoks kirke for alle ortodokse i Ukraine.

Splittelsen er et problem, fordi ortodokse kirker er afhængige af hinandens gensidige anerkendelse, samtidig med at fælles ortodokse regler tilsiger, at der kun kan være én ortodoks kirkestruktur i hvert land. Splittelsen drejer sig ikke om teologisk indhold eller liturgisk form, i hvilke henseender der hersker fuldstændig enighed, men alene om det kirkeretlige spørgsmål om forholdet til den russisk-ortodokse kirke og dermed til Rusland. Indtil december 2018 var den ukrainske ortodokse kirke delt i følgende fraktioner:

Den ukrainsk-ortodokse kirke, Moskvapatriarkatet

Den ukrainsk-ortodokse kirke er siden 1686 en del af den russisk-ortodokse kirke, hvis overhoved er patriark Kirill af Moskva, lokalt ledet af metropolit Onufrij af Kiev. Den var indtil Ukraines selvstændighed landets eneste ortodokse kirke. Den skønnedes herefter at repræsentere lidt over halvdelen af de ortodokse troende i Ukraine, men aktuelt måske ikke over 20%. Omkring 12.000 af de cirka 36.000 sogne, der hører under Moskvapatriarkatet, ligger i Ukraine.

Den ukrainske autokefale ortodokse kirke

Den ukrainske autokefale ortodokse kirke udsprang af et ønske om ikke blot statslig, men også kirkelig uafhængighed (autokefal = eget hoved) af Moskva og har rødder i Ukraines kortvarige selvstændighed i årene efter den russiske revolution i 1917. Efter Ukraines indlemmelse i Sovjetunionen (1922) har kirken været undertrykt, kortvarigt genoplivet under den tyske besættelse (1942-44), men derefter eksilkirke, indtil ændringerne op til Sovjetunionens sammenbrud gjorde det muligt at genoprette den i 1990. Den anerkendtes ikke af Moskvapatriarkatet eller andre ortodokse kirker. Den blev opløst i december 2018 for at indgå i forsøget på at forene de ortodokse kirker i Ukraine.

Den ukrainsk-ortodokse kirke, Kievpatriarkatet

Den ukrainsk-ortodokse kirke blev oprettet i 1992 på grundlag af samme ønske om kirkelig uafhængighed af Moskva. Den nuværende patriark Filaret af Kiev (f. 1929) blev indsat i 1995 og har gjort en stor indsats for at hævde den ukrainske kirkes selvstændighed. Kievpatriarkatet anerkendtes ikke af hverken Moskvapatriarkatet eller andre ortodokse kirker, og dets kirkeretlige legitimitet har derfor været omstridt. Kievpatriarkatet skønnedes at repræsentere cirka 10-20 % af de ortodokse troende i Ukraine, men nu højst nogle få procent. Kievpatriarkatet blev i december 2018 nedlagt for at indgå i den fælles ortodokse kirke i Ukraine, men siden 2019 har Filaret sammen med nogle få biskopper dog insisteret på fortsat at opretholde en egen kirkelig struktur.

Ukraines ortodokse kirke

Ukraines ortodokse kirke blev oprettet (efter gentagne opfordringer fra Ukraines dav. præsident og parlament) i december 2018 ved forening af den autokefale kirke, Kievpatriarkatet og (dele af) Moskvapatriarkatets kirke og som sådan i januar 2019 formelt anerkendt som autokefal af patriark Bartholomæus II af Konstantinopel (Istanbul), der ved samme lejlighed ophævede sin anerkendelse af Moskvapatriarkatets kirke. Ukraines ortodokse kirke ledes af metropolit Epifanij af Kiev og omfatter over 7000 sogne, hvoraf en del tidligere hørte under Moskvapatriarkatet. Udover af Bartholomæus anerkendes den nye ukrainske kirke af de ortodokse kirker i Alexandria, Grækenland og Cypern, men ellers ikke og især ikke af Moskvapatriarkatet, der anser denne udvikling for et groft brud på ortodoks kirkeret.

Den unerede kirke – også kaldet den græsk-katolske

Den unerede kirke er en slags mellemting mellem den katolske og den ortodokse kirke. Den har i ukrainsk sammenhæng sin oprindelse i unionen i Brest i 1596, da Ukraine længe havde hørt under polsk-litauisk – og således katolsk – herredømme. Unionen indebar, at dele af den ortodokse kirke anerkendte paven i Rom som øverste kirkelige overhoved og den katolske lære, men på alle andre punkter; organisatorisk, liturgisk og åndeligt fortsat forblev ortodoks. Dette kompromis har været genstand for mange kontroverser, og den unerede kirke anerkendes ikke af nogle ortodokse kirker. Den unerede kirke dominerer især i det vestlige Ukraine.

Udover disse fem kirkeretninger er der desuden op mod en 1 million katolikker og protestanter i landet.

Kilde: Kirkehistoriker dr.theol. Christian Gottlieb