Bibelselskabet i verdens brændpunkter
Bibelselskabet udgiver Bibelen på et sprog, folk kan forstå, og til en pris, der er til at betale. Men vi støtter også humanitære, kulturelle og akutte formål. Foto: Bibelselskabet.

Synne Garff

Bibelselskabet er et af verdens største fællesskaber

Forfulgte kristne, flygtninge, traumeheling, tv-produktion, fængslede, trosfrihed, kræftramte og forældreløse børn, aids-syge, migrantarbejdere, undertrykte kvinder, analfabeter og naturligvis bibeloversættelse og uddeling. Bibelselskabets internationale arbejde spænder vidt

Der findes 149 bibelselskaber i verden. Sammen er de organiseret i De forenede Bibelselskaber, hvor der arbejdes tæt sammen i mere end 200 lande og territorier. Bibelselskabet er således en af verdens største NGO’er, der lokalt arbejder sammen med et omfattende netværk af kirker og frivillige. Derfor kan der rykkes hurtigt ud i verdens konfliktområder. 

Bibelselskabet involverer sig i bibelprojekter vedrørende oversættelse, uddeling og engagement. Herunder samler vi midler ind til forfulgte kristne, bibelsk sjælesorg, udsatte, børn på flugt, læsetræning, Tv-stationen SAT-7 og skole-tv.

140 kristne fra Mosul har søgt tilflugt i byen Merga Souva. Mange flygtninge er traumatiseret på grund af deres tab af alt. Foto: Scanpix

Kristenforfølgelse

For nogle betyder mødet med Bibelen nyt liv, for andre bliver mødet med Bibelen ulykkeligvis deres død. Kristne trues og slås ihjel på grund af deres tro. Brutaliteten mod de kristne i Mellemøsten og Nord- og Centralafrika er taget til. I nogle lande er forfølgelsen så voldsom, at det er farligt og næsten umuligt at være bibelselskab. Bibeloversættere arbejder ofte under skærpede sikkerhedsregler, de arresteres og tør ikke mødes, men må kommunikere via Skype. IS, Boko Haram og al-Shabaab er blot nogle af de terrororganisationer, der udgør en risiko for de kristne. Bibelselskabet hjælper med bl.a. husly, mad, beskyttelse, bibler og fortalervirksomhed.

Læs mere om forfulgte kristne her. 

SAT-7 laver tv om kristendom og arbejder med forsoning og ligestilling blandt muslimer og kristne i MENA-regionen. SAT-7 har også lanceret en undervisningskanal der sikrer undervisning til børn rundt om i Mellemøsten. På billedet interviewes børn til SAT-7. Foto: SAT-7.

TV om kristendom og tro

Bibelselskabet støtter SAT-7, en satellitkanal, der sender tv om kristendom og tro i Mellemøsten og Nordafrika. Kanalen drives af lokale, kristne arabere. SAT-7 leverer professionelle programmer og har vundet flere priser for sin bibelformidling for børn og kamp for kvinders rettigheder. Der transmitteres gudstjenester, og så diskuteres der ellers tro, menneskerettigheder og bygges bro til muslimer. Og som noget nyt sender SAT-7 KIDS i samarbejde med Bibelselskabet daglig undervisning i engelsk, arabisk og matematik for flygtningebørn, som er forhindrede i at gå i skole, men har adgang til et tv eller YouTube.

Læs mere om SAT-7's arbejde her. 

Mor er på flugt fra Syrien med sit barn på armen. Foto: UBS.

Nødhjælp og trosfrihed til alle

Bibelselskabet hjælper i udgangspunktet alle, når der eksempelvis opstår en katastrofe som krigen i Syrien, og der skal uddeles mad. I en nødsituation hjælper vi selvfølgelig, uanset om folk er kristne, muslimer eller ateister. Vi arbejder også for religionsfrihed og tilslutter os FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der handler om ethvert menneskes ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. De forfulgte kristne har vores særlige bevågenhed, fordi de udgør en truet minoritet, som specifikt ønsker vores hjælp med bibler og bibelformidling.

Læs mere om vores arbejde med udsatte her.

Læs også om vores arbejde med bibelsk sjælesorg her. 

Der er nu knapt 60 millioner flygtninge i verden, og tallet er det højeste siden Anden Verdenskrig, lyder det fra FN's Flygtningehøjkommisariat, UNCHR. Foto: United Bible Societies.

Traumatiserede flygtninge

Med 60 millioner mennesker på flugt er behovet for åndelig støtte og sjælesorg enormt. Derfor uddanner De Forenede Bibelselskaber kirkeledere i konfliktområder, så de kan hjælpe deres traumatiserede menigheder. Den trosbaserede sjælesorgsmetode eksisterer nu på mere end 173 sprog globalt. Bibelbaseret traumeheling bygger på metoden fra sorggrupper med fortællinger, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål. Bibelselskabet støtter også hiv-bekæmpelse i 20 afrikanske lande. Mange hiv-smittede har et stort behov for sjælesorg, da sygdommen flere steder er forbundet med skam, skyld og social stigmatisering. 

Læs mere om vores arbejde med flygtninge her. 

Faveu (t.h.) og præsidenten for den kapsikiske oversættelseskomite med eksemplarer af den nye bibel. Foto: Jaqueline Zoutene, Bible Society of Cameroon

Oversættelse

Hvorfor er det så vigtigt at kunne læse Bibelen på sit modersmål? Forestil dig, at du kun kunne læse Bibelen på svensk. Den ville ikke gå lige til hjertet. Som Nelson Mandela sagde:

Hvis du taler til en mand på et sprog, han forstår, opfatter han det med hovedet.
Hvis du taler til ham på hans eget sprog, går det til hans hjerte

Det Danske Bibelselskab arbejder økumenisk på tværs af kirkeskel. Hovedsprogene er oversat, men der er stadig millioner af mennesker, der ikke kan læse Bibelen på deres eget sprog.

Læs mere om vores arbejde med oversættelse her. 

Læs også om arbejdet med læsetræning her.

Mange børn i Swaziland får kun ét måltid om dagen. 69% af befolkningen lever i fattigdom. 1/4 del af Swazilands befolkning sulter. Drengens måltid indtages på skolen. Hvis ellers madvognen når frem. Foto: Adam Garff.

Det nytter, når du støtter

Der er mange ildsjæle i bibelselskaberne over hele kloden. I kirken er der en lang tradition for socialt arbejde. Derfor rækker vores penge ofte langt, når vi hjælper. Bibelselskabet får imidlertid ingen støtte til driften. Derfor kan vi ikke udføre vores arbejde uden dig. Vær med til at styrke kristendommen i verden. Der er hårdt brug for det. Bibelens fortællinger er hver dag med til at ændre menneskeliv.