Pressefoto: Køb en bibel - giv en bibel

09.07.2021 Jobopslag

Udviklingsorienteret generalsekretær søges

Vil du stå i spidsen for Bibelselskabets arbejde med at gøre Bibelen nærværende?

Bibelselskabet er grundlagt i 1814 og har solide traditioner, men er også en moderne organisation med dygtige og engagerede medarbejdere, opbakning fra hele det kirkelige landskab og med et stærkt internationalt netværk gennem De Forenede Bibelselskaber.

Bibelselskabet har inden for de seneste år gennemgået en udvikling med omfattende digitalisering i både kommunikation og administration, ny hjemmeside, udviklingsarbejde i bibelsk sjælesorg og ikke mindst udgivelsen af Bibelen 2020.

Vi søger en generalsekretær, der kan fortsætte og udvikle Bibelselskabets aktiviteter – herunder arbejdet med en ny autoriseret oversættelse.

 Faglig profil

 • Du har indgående kendskab til Bibelen og forståelse for den rolle, den spiller i kirke og kultur
 • Du har ledelseserfaring på strategisk og operationelt niveau
 • Du har forståelse for – og indsigt i – hele det kirkelige landskab
 • Du har solid forretningsmæssig og organisatorisk forståelse gerne inden for forlagsområdet eller lignende
 • Du har stærke kommunikationsevner, mundtligt såvel som skriftligt
 • Du har sans for den økonomi, som skal tilvejebringes og styres for at opgaver kan løses og projekter realiseres
 • Du evner at lede og udvikle Bibelselskabets medarbejdere, så Bibelselskabet forbliver en attraktiv arbejdsplads

Personlig profil

 • Du er tillidsvækkende og besidder en naturlig autoritet
 • Du brænder for at give Bibelen videre til denne og kommende generationer
 • Du er en robust og god leder og sparringspartner for medarbejdere og bestyrelse
 • Du er ordentlig og diplomatisk samt samarbejder naturligt med alle Bibelselskabets interessenter

Ansættelsesvilkår

 • Generalsekretæren refererer til bestyrelsen
 • Arbejdsstedet er Bibelselskabets lokaler i København
 • Løn efter kvalifikationer og nærmere forhandling
 • Tiltrædelse 1. oktober 2021 eller snarest derefter

For yderligere informationer kontakt Bibelselskabets bestyrelsesformand Peder Ø. Andreasen, tlf. 20131400. Vi opfordrer interesserede til at søge hurtigst muligt og senest den 8. august 2021. Ansøgning stiles til Bibelselskabets bestyrelse og sendes til: formand@bibelselskabet.dk

Bibelselskabet, som blev stiftet i 1814, er en almennyttig, kirkelig organisation. Bibelselskabet udgiver den autoriserede oversættelse af Bibelen, som benyttes i folkekirken og af de fleste andre kirkesamfund i Danmark. Bibelselskabet driver forlag og boghandel. Hertil kommer arbejde med fundraising til formålsbestemt virksomhed samt bibeloplysning i Danmark såvel som ude i verden. Hendes Majestæt Dronningen er Bibelselskabets protektor.