Fotos: Syarin Seth, Abraham Chikasa, Maurice Harvey og WWF.
Elever fra en skole for døve og blinde i Magwero tager sig af skolens have. Efter Abraham Chikasas besøg på skolen, hvor han havde fortalt om klimaforandringer, blev eleverne inspirerede til selv at tage del i arbejdet. Fotos: Syarin Seth, Abraham Chikasa, Maurice Harvey og WWF.

02.05.2022 Bibelselskabet

Vi er forvaltere af jorden

"Vi skal tage ansvar og være gode forvaltere af det, vi har modtaget," siger Abraham Chikasas, generalsekretær i Zambias Bibelselskab.

Abraham Chikasas, generalsekretær for Zambias Bibelselskab, leder et nyt projekt i Zambia, hvor Bibelen går hånd i hånd med miljøbeskyttelse og oplysning om klimaforandringer. Bibelselskabet har nu fået mulighed for at støtte dette spændende arbejde, så Zambias menigheder ikke kun vil spire i tro, men også som træer.

Tager vare på Guds jord

I Første Mosebog 1,26-30, giver Gud os opgaven med at tage vare på jorden. Det nye projekt Tree of Life handler om at tage vare på det, der er blevet os betroet.

”Vi vil øge kirkernes viden om klimaforandringer gennem bibelstudier, naturplejekurser og træplantning i tørre områder,” fortæller en begejstret Abraham Chikasa.

Abraham har tidligere erfaring med økumenisk klimaarbejde i Sydafrika. Nu er han glad og taknemmelig over, at Bibelselskabet i Danmark vil støtte Tree of Life; et initiativ, som han ser som en naturlig følge af et engageret bibelarbejde.

Zambia piger med bibler. Fotos: Syarin Seth, Abraham Chikasa, Maurice Harvey og WWF.
Bibelens tekster bliver springbræt for samtaler om, hvordan ung som gammel kan tage ansvar for klima og miljø.

Skovrydning er et kæmpe problem

Når det kommer til skovrydning og CO2-udledning, ligger Zambia i toppen af statistikkerne. Cirka 276.000 hektar land bliver hvert år ryddet via træfældning og udvidelse af landbrugsjord. Udledning fra kul og træ, der brændes, bidrager til udledningen.

”Skovrydningen er taget til, fordi flere søger at forsørge sig selv og deres familie ved at fælde træer og fremstille og sælge trækul. Flere og flere mennesker i byområderne har ikke råd til strøm, så behovet for brændsel bliver større og større,” fortæller Abraham.

Bibel og miljø går hånd i hånd

Målet for projektet Tree of Life er at vise, at bibel og miljøengagement går hånd i hånd. Bibelselskabet i Zambia vil støtte landets kirker i at give befolkningen viden og konkrete råd til, hvordan man kan tage vare på jorden.

”Mange menigheder underviser ikke i, hvordan vi skal værne om den Gudsskabte jord. Det er afgørende, at vi alle lærer vigtigheden af at passe på alt grønt, luften, vandet og dyrelivet,” siger Abraham.

Aktiviteter såsom at plante træer og informere om energirigtige brændeovne er konkrete eksempler på, hvad man gør. Og alle, der har råd til det, opfordres til at investere i solpaneler og bruge solenergi.

”Det er også vigtigt, at skolerne tager klimaforandringerne op, ligesom vi i søndagsskolerne skal tale om, hvordan klimaet ændrer sig, og hvordan vi skal bremse temperaturstigningen.”

Zambia pige
Zambias bibelselskab vil engagere landets kirker i arbejdet for klima og miljø.

Ikke Guds straf

At kommunikere viden og på samme tid indgyde håb er vigtigt i Tree of Life-projektet: ”Mange mennesker på landet tror, at ulykker og ekstremt vejr med tørke og oversvømmelser er Guds straf. De tror, at Gud er vred over noget, og at de bliver straffet. Det er derfor, de skal vide, at klimaforandringerne først og fremmest er forårsaget af menneskelig aktivitet, ikke kun lokalt, men også internationalt og i vores industrier,” forklarer Abraham.

”Gud elsker os og har omsorg for alle mennesker. Gennem kirken vil vi kommunikere et budskab om nåde og kærlighed. Bibelen viser os, at Gud bekymrer sig om vores jord og alle, der bor på den, uanset, hvor de bor.”

Én bibel, tre træer

I projektet vil der blive plantet tre træer, hver gang der deles én bibel ud. Abraham anslår, at 1.500 træer vil blive plantet af næsten hundrede kirker i Lusaka-provinsen. Skove og deres træer virker som vigtige kulstofdræn, der omdanner kuldioxid til oxygen. Træer hindrer også frugtbar jord fra at blive skyllet væk ved tung styrtregn. De holder temperaturen nede, giver skygge mod stærk sol og binder næringsrigt kvælstof i jorden.

Bibelselskabet i Zambia vil også samarbejde med andre organisationer, så projektet bliver så effektivt som muligt. I starten er indsatsen rettet mod ledere i kirkerne. Der er allerede en stor interesse for projektet.

Planlægningen omfatter nedsættelse af miljøudvalg i de enkelte sogne. Disse vil modtage teologisk studiemateriale med fokus på miljø og økologi og få inspiration til, hvordan de kan arbejde lokalt med projektet. Til sidst vil de kunne udpege lokale bibelambassadører, som kan arbejde mere langsigtet.