Evangelisterne er ofte symboliseret ved fire forskellige væsener: oksen, mennesket, løven og ørnen. Evangelistsymbolerne bliver ofte brugt både til udsmykning af kirker, interiør og også mange middelalderbibler. Her ses de 4 evangelisters symboler malet i loftet i Chiesa di San Fermo Maggiore i Verona. Foto: Mattis, Wikimedia Commons.
Evangelistsymbolerne bliver ofte brugt både til udsmykning af kirker, interiør og også mange middelalderbibler. Her ses de 4 evangelisters symboler malet i loftet i Chiesa di San Fermo Maggiore i Verona. Foto: Mattis, Wikimedia Commons.

21.08.2013 Astrid D. Kienitz

Vidste du: Om evangelisternes fire symboler

Matthæus, Markus, Lukas og Johannes er forfatternavnene på skribenterne til Det Nye Testamentes fire evangelier. Evangelisterne er ofte symboliseret ved fire forskellige væsener: oksen, mennesket, løven og ørnen. Men hvorfor lige dem? Hvad betyder symbolerne og hvordan opstod de?

Når klassen er på besøg i kirken er det let for eleverne at genkende kunst, der forestiller Jesus og Jomfru Maria, eller Moses hvis han står med sine stentavler. Men hvad med alle de andre? Hvordan skelnes Peter fra Johannes? Eller Markus fra Paulus. Det gør man på den måde, at der knytter sig et eller flere symboler (attributter) til de fleste personer fra Bibelen. 

Det Nye Testamente begynder med 4 fortællinger om Jesus, de 4 såkaldte evangelier. Dem der angiveligt har skrevet evangelierne kaldes for evangelister. Det er Markus, Matthæus, Lukas og Johannes og symbolerne: Løve, menneske, okse og ørn knytter sig til dem.  

Det er fire klassiske symboler som faktisk stammer fra Bibelen selv. I Johannes' Åbenbaring 4,6-8 omtales: "fire levende væsener fulde af øjne både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden."

Åbenbaringen har fundet sin inspiration fra Ezekiels Bog i Det Gamle Testamente, hvor det lyder: ”De fire væseners ansigter og vinger var sådan: Deres vinger rørte hinanden, og når de gik, drejede de sig ikke, men hver af dem gik lige frem. Deres ansigt lignede et menneskeansigt, på højre side havde de alle fire et løveansigt, på venstre side havde de alle fire et okseansigt, og alle fire havde et ørneansigt. Vingerne var bredt ud opad, så de to og to rørte hinanden, og to skjulte deres kroppe.”Evangelistsymbolerne er kendt i kirkekunsten siden senantikken og var specielt populære i både kirke- og bibelkunst fra middelalderen.Det var kirkefaderen Irenæus fra 200-tallet, der tolkede de fire symboler fra Ezekiels Bog og Johannes' Åbenbaring som udtryk for de fire evangelisters personlige særtræk.

  • Matthæus: Mand, fordi Matthæusevangeliet starter med at føre Jesus' stamtavle tilbage Abraham, jødernes stamfader.
  • Markus: Løve, fordi Markusevangeliet begynder med et råb i ørkenen (Markusevangeliet 1,3), hvilket fører tanken hen på en løve, der brøler på stepperne.
  • Lukas: Okse, fordi Lukasevangeliet starter med beretningen om et offer, og oksen er det traditionelle offerdyr.
  • Johannes: Ørn, fordi Johannesevangeliet er det mest poetiske, bevingede og højtravende af evangelierne.

De fire væsener er også grundlaget for et andet evangelistsymbol. Det er det kvadratiske 'palindrom' (se faktaboks) eller ordkvadraten med de græske ord for menneske, løve, okse og ørn.

Nogle gange bliver evangelisterne også symboliseret ved fire vandløb, der springer fra et springvand eller en fontæne, som symbolet på evigt liv. 

Kvadratpalindromet

Et ordkvadrat som symbol

Et palindrom er et ord eller en sætning, der bliver stavet ens forfra og bagfra f.eks. "en af dem, der red med fane".I det kvadratiske palindrom står hvert af ordene i samme rækkefølge både vandret og lodret.Alfa (αλφα) stammer fra det fønikiske aleph, der kommer fra et vestsemitisk ord for okse.Leōn (λεων) er det oldgræske ord for 'løve'.Fōne (φωνη) er det oldgræske ord for 'stemme' og henviser til ørnen.Anēr (ανηρ) er det græske ord for menneske.