Selma Lagerlöf hentede stor litterær inspiration i Bibelen. Der findes kristne referencer i mange af hendes fortællinger bl.a. Kristuslegender, Legenden om juleroserne, Jerusalem, Antikrists mirakler og Kejseren af Portugalien. Og kristne temaer som skyld, forsoning og tilgivelse bliver også udforsket i hendes mest berømte roman Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige. Foto: Wikimedia Commons.
Selma Lagerlöf hentede stor litterær inspiration i Bibelen. Foto: Wikimedia Commons.

20.12.2013 Astrid D. Kienitz

Vidste du: Om Selma Lagerlöf og kristendommen

Kristendommen og Bibelen spillede en stor rolle i Selma Lagerlöfs forfatterskab. Find ud af mere om Selma Lagerlöf og kristendommen her

• Allerede som ti-årig, i 1868, læste Selma Lagerlöf Bibelen igennem fra ende til anden. Hendes far var meget syg, og den lille Selma håbede, at Gud ville redde ham, hvis hun læste hele Bibelen. Faderen overlevede sin sygdom og døde sytten år senere i 1885.

• Lagerlöf hentede ikke kun personlig, men også litterær inspiration i Bibelen. Der findes kristne referencer i mange af hendes fortællinger bl.a. KristuslegenderLegenden om juleroserneJerusalem, Antikrists mirakler og Kejseren af Portugalien. Og kristne temaer som skyld, forsoning og tilgivelse bliver også udforsket i hendes mest berømte roman Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige.

• Da hun skrev Kristuslegender, lod Selma Lagerlöf sig også inspirere af de apokryfe skrifter og katolske helgenlegender.

• Helleborus Niger. Det er den latinske betegnelse for julerosen, som Lagerlöfs mest berømte julefortælling handler om. Der findes andre typer af juleroser bl.a. Helleborus orientalis, der blomstrer tidligt på foråret. Derfor bliver de kaldt påskeklokker.

• I kristuslegenden 'Den hellige nat' fortæller Lagerlöf om en hårdhjertet hyrde, der vogter sine får julenat. En mand kommer til ham og beder om ild til at varme sin kone og sit nyfødte barn. Hyrden vil egentlig nægte, men han bliver bange, da han ser at hundene, fårene og selv hyrdestaven viser godhed mod manden. Hyrden følger manden tilbage, og da han ser det lille barn, der fryser på klippegrunden, får han medlidenhed med familien. Han giver barnet et lammeskind for at varme det. Med det samme åbnes hans øjne for det mirakel, hans dyr kunne se før ham, og han kan se og høre Himlens jubel over Frelserens fødsel.

• Kristuslegender, der blev udgivet i 1904, skaffede Lagerlöf en stor læserskare i katolske lande, men romanen Jerusalem fra 1901 blev bandlyst af det kristne fællesskab i Jerusalem, da byen i romanen blev beskrevet som helvede på jord for de svenske tilflyttere.

• I 1933, da nazisterne kom til magten i Tyskland, lod Selma Lagerlöf en af sine kristuslegender udgive separat. Overskuddet fra salget af bogen gik til at hjælpe jødiske flygtninge. Hun hjalp også mange tyske intellektuelle og kunstnere med at flygte fra landet og desuden donerede hun sin nobelpris for at skaffe støtte til Finland. På grund af hendes støtte til jøder og flygtninge var hendes bøger i en periode bandlyst i Tyskland.

• Julens budskab lyder med Lagerlöfs ord sådan her: "Thi de ting, som er virket af det lys, der i mørke tider udgik fra Jerusalem, de kan hverken måles eller tælles."

Om Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf blev født i 1858 i Mårbacka, Sverige.

Hendes første bog Gösta Berlings Saga blev udgivet i 1892.

Hun skrev Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige på opfordring fra det svenske skolesystem, der brugte den som læsebog.

Selma Lagerlöf modtog Nobels Litteraturpris i 1909 som den første kvinde.