100 salmer - melodibog

Nodebog med koralsatser til salmebogstillægget 100 salmer

Ny udgave med spiralryg, der kan ikke trykkes navn på denne udgave.

Af de 791 salmer, der i 2003 kom med i den nye salmebog, er omkring 100 salmer af nyere dato (dvs. under 100 år gamle). Men både før – og ikke mindst efter – salmebogen udkom, er salmedigtningen i Danmark blomstret voldsomt op.

De nye salmer er meget brugte og værdsatte. Ikke mindst letter de adgangen til sang og musik i kirken for dem, der ikke er velbevandrede i kirkens og salmedigtningens tradition, herunder børn og unge.

Formålet med 100 salmer – et salmebogstillæg er således at skabe let adgang for kirker og menigheder til mange af de nye salmer, der allerede er i brug rundt omkring i landet. Udgivelsen er samtidig en støtte til salmefornyelsen ved at flere nye salmer i endnu højere grad finder vej til gudstjenester, kirkelige handlinger og folkelige forsamlinger.

Dette er nodebogen med koralsatser til salmebogstillægget.

375,00

udgået af butikken

Indbinding: Spiralryg
Forlag: Eksistensen
Varenummer: 978-87-410-0077-0